OBRONA PRACY DYPLOMOWEJ MGR

Magisterskiej

Obrony dyplomów on-line – COVID 19

Makiety do prac dyplomowych

w związku z obecną sytuacją epidemiczną i formą obron magisterskich w RA 2019-20 (on-line) oraz pismem studentów dotyczącym makiet do projektów dyplomowych w okresie pandemii, Dziekan Wydziału Architektury, dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. PP podjęła decyzję o warunkowym odstąpieniu od konieczności wykonywania makiety jako elementu składowego dyplomu. Dyplomanci w miejsce fizycznej makiety mogą wykonać szczegółową wizualizację projektowanego obiektu wraz z najbliższym otoczeniem (wizualizacja może być wpisana w cyfrowe zdjęcie otoczenia) w programach takich jak Artlantis, 3DS Studio Max. Podczas obrony należy pokazać co najmniej 4 wizualizacje, prezentujące z różnych ujęć (w tym z lotu ptaka) zarówno detale obiektu, jak i jego usytuowania na działce w kontekście najbliższej zabudowy.Jednocześnie informujemy, że sytuacja epidemiczna jest dynamiczna i może ulec zmianie. W przypadku odstąpienia od przeprowadzania obron on-line, podczas obron stacjonarnych będzie nadal wymagana makieta projektu dyplomowego.

Dodatkowo przypominamy, że brak fizycznej makiety może utrudnić studentom-absolwentom uczestnictwo w konkursach zewnętrznych.

Z poważaniem
dr inż. arch. Barbara Świt-Jankowska