Zakres zagadnień dla egzaminu dyplomowego magisterskiego. ( Scope of topics required for the M.Sc diploma exam)