WAŻNE INFORMACJE DLA DYPLOMANTÓW

Proszę zapoznać się z wykazem dokumentów niezbędnych:
– w dniu składania pracy dyplomowej w dziekanacie
– w dniu składania egzaminu dyplomowego (co należy przynieść na obronę)

link: (spis dokumentów)

Wszystkie wzory dokumentów znajdują się TUTAJ.

1. Kartę tematyczną należy odebrać z sekretariatu jednostki dyplomowania i wkleić wraz z oświadczeniem o samodzielnym napisaniu pracy (lub części pracy w przypadku prac zespołowych) do 3 egzemplarzy pracy dyplomowej w formie pisemnej.

2. W każdej pracy powinny znajdować się miniatury plansz.

3. Zdjęcia makiety (podpisane imieniem, nazwiskiem i numerem albumu), makietę oraz plansze student przynosi na obronę.

4. Indywidualny numer konta, na który należy dokonać opłaty za dyplom (60 zł w języku polskim lub 100 zł w języku polskim i angielskim) widoczny jest na koncie studenckim.