Lista dydaktyków mogących pełnić funkcję promotora dla kierunku Architektura I i II stopnia

Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyboru promotorów zewnętrznych