Lista dydaktyków mogących pełnić funkcję promotora dla kierunku Architektura I i II stopnia
Oznaczenia zakładów:
Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego
PZ1 Zakład Architektury Miejsc Pracy i Rekreacji
PZ2 Zakład Techniki w Architekturze
Sekretariat: pokój 319
Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa
Z1 Zakład Architektury Usługowej i Mieszkaniowej
Z2 Zakład Historii, Teorii i Ochrony Dziedzictwa
Z3 Zakład Urbanistyki
Sekretariat: pokój 387/388
Instytut Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego
Sekretariat: pokój 319
_____________________________________________________
ARCHITEKTURA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
.
PRZYDZIAŁY DO JEDNOSTEK INŻ. 2020_2021

Obowiązujące terminy składania poszczególnych dokumentów znajdują się w zakładce TERMINARZ.

Poświadczenia odbioru tematu należy składać w dziekanacie do dnia 30.09.2020 r.

Karty tematyczne należy składać w formie papierowej (podpisane przez promotora) i elektronicznej (plik word):

– u p. Magdaleny Tyranowskiej pok. 319 do 25.10.2020 r.
– u p. Agnieszki Leśniak pok. 387/388 do 31.10.2020 r.

_____________________________________________________