1 przydział jednostek I st AI

2 wybór promotora I st AI

3 lista tematów I st AI

4 wybór tematu I st AI

5 harmonogram egzaminów I st AI

6 termin złożenia pracy I st AI

7 złożenie pracy dyplomowej I st AI

8a część pisemna egzaminu I st AI

8b część ustna egzaminu I st AI

9 suplement i wysyłka I st AI