1 przydział jednostek II st AM

2 wybór promotora II st AM

3 lista tematów II st AM

4 wybór tematu II st AM

5 termin złożenia pracy II st AM

6 złożenie pracy dyplomowej II st AM

7 harmonogram egzaminów II st AM

8 egzamin dyplomowy II st AM

9 suplement i wysyłka dokumentów II st AM