1_WAPP_DYP_Egzamin dyplomowy on-line_przesyłanie dokumentów

1_FA_ST_Diploma exam on-line_submitting documents

2_WAPP_DYP_Egzamin dyplomowy on-line_przebieg obrony

2_FA_ST_diploma exam on-line_the defence