Zakres zagadnień dla egzaminu dyplomowego inżynierskiego. (Scope of topics required for the B.Sc diploma exam)

 

Uwaga!
Ze względu na zagrożenie epidemiczne w roku akademickim 2020-21 egzamin dyplomowy inżynierski odbędzie się w trakcie obrony pracy dyplomowej, w formie ustnej.
Komisja zada dyplomantowi trzy pytania z listy pytań opracowanych na podstawie zagadnień inżynierskich. Lista pytań do pobrania poniżej.
Powodzenia!

Pytania na egzamin dypl. inż RA 2020-21

Attention!
Due to the epidemic threat, in the 2020-21 academic year, the engineering diploma examination will be held during the defense of the thesis, in an oral form.
The committee will ask the graduate three questions from a list of questions prepared on the basis of engineering issues.

List of questions for the engineer exam in the field of architecture in the academic year 2020-21