Zakres zagadnień dla egzaminu dyplomowego inżynierskiego. Scope of topics required for the B.Sc diploma exam)