PRZEWODNIK – jak napisać pracę dyplomową. Architektura

Explanatory notes and guidelines for students writing their
Master’s Thesis or Engineer’s Thesis

PRZEWODNIK – wymagania edytorskiej dla prac licencjackich – Edukacja Artystyczna w Zakresie sztuk plastycznych