Architektura I stopnia

Architektura II stopnia

 

 

 

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyboru promotorów zewnętrznych

Załącznik do Uchwały (Regulamin wyboru promotorów zewnętrznych)

 

Dokładny opis procesu dyplomowania zawarty jest w procedurach .

Przydział do jednostek dyplomowania (architektura) odbywa się na podstawie ankiety preferencji, którą studenci składają w dziekanacie, w odpowiednio ogłoszonym na stronie terminie.

Po ustaleniu przydziałów do jednostek dyplomowania należy zgłosić się do przydzielonej jednostki w celu wybrania promotora i ustalenia tematu pracy dyplomowej.  Temat pracy dyplomowej należy wybrać z opublikowanej listy (Architektura I stopnia) lub pisać temat własny (Architektura II stopnia).

Kolejnym etapem jest złożenie w Dziekanacie WA poświadczenia odbioru tematu pracy dyplomowej (zgodnie z ogłoszonym terminem. Złożenie poświadczenia jest warunkiem koniecznym do zdefiniowania egzaminu dyplomowego w systemie).

Następnie należy  złożyć w jednostce dyplomowania  kartę tematyczną zaakceptowaną przez promotora. dyplomowania). Wzór karty do pobrania na stronie www.
Kartę wypełnia Student i odsyła promotorowi pracy. Promotor wysyła wypełnioną kartę na adres mailowy sekretariatu jednostki dyplomowania.

Karty należy składać w formie papierowej i elektronicznej (plik word):
* u p. Magdy Tyranowskiej, pokój 319., magdalena.tyranowska@put.poznan.pl – studenci przydzieleni do PZ1, PZ2, IAW
* u p. Agnieszki Leśniak, pokój 387/388., agnieszka.lesniak@put.poznan.pl – studenci przydzieleni do Z1, Z2, Z3

Przed złożeniem pracy należy odebrać oryginał karty tematycznej.

Numer konta do opłaty za dyplom pojawi się na koncie studenckim (jest to numer indywidualny).

Pracę dyplomową należy wgrać na swoje konto e-student, po wgraniu pracy należy wydrukować oświadczenie.

O terminie obron dyplomanci zostaną powiadomieni poprzez e-konto studenckie.