Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów Politechniki Poznańskiej

CPK zostało powołane w celu promowania studentów i absolwentów naszej Uczelni na rynku pracy, na terenie Wielkopolski i całego kraju. Głównym zadaniem biura jest pośredniczenie w relacjach pracodawca – student oraz pracodawca – absolwent.

  W czym możemy Ci pomóc:
  • prowadzimy pośrednictwo pracy, praktyk i staży;
  • podpowiemy gdzie i jak szukać pracy, praktyk i staży;
  • pokażemy możliwości rozwoju
  • sprawdzimy Twoje CV i list motywacyjny;
  • powiemy Ci jaki jest pracodawca i czego oczekuje;
  • przygotujemy Cię do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.

Zrealizowane projekty przez CPK

Realizowane zadania w ramach projektu

BEZPŁATNE WARSZTATY

STAŻE STUDENCKIE

Współpracujemy z organizacjami studenckimi

IAESTE – MIędzynarodowy Program Wymiany Studentów Kierunków Technicznych
CPI – Centrum Promocji Inżynierów
SIFE – Studenci dla przedsiębiorczości
AIESEC – jest globalną, niezależną, apolityczna, nie działającą dla zysku organizacją prowadzoną przez studentów i niedawnych absolwentów.
ERASMUS Sudent Network
Samorząd studencki
Stowarzyszenie Kół Naukowych PP

Więcej informacji pod adresem: www.cpk.put.poznan.pl