Opiekunem:

1 roku (I stopnia) jest mgr inż. arch. Jerzy Kosmatka jerzy.kosmatka@put.poznan.pl
Konsultacje:
– w poniedziałki od 11:15 do 12:00 (budynek C, pokój 209 A, wejście przez 209)
– w środy od 12:15 do 13:00 (budynek C, pokój 209 A, wejście przez 209)

2 roku (I stopnia) jest mgr inż. arch. Ewa Angoneze-Grela ewa.grela@put.poznan.pl
Konsultacje: 

3 roku (I stopnia) jest dr inż. arch. Joanna Kaszuba joanna.kaszuba@put.poznan.pl
Konsultacje: 

4 roku (I stopnia) jest dr inż. arch. Bartosz Kaźmierczak bartosz.kazmierczak@put.poznan.pl
Konsultacje: 

(II stopnia) sem. 1, 2, 3 jest dr inż. arch. Joanna Kołata joanna.kolata@put.poznan.pl