Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej

– seria- ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Adres e-mail: office_darf@put.poznan.pl

Rada Naukowa:
Prof. Sławomir Gzell (Politechnika Warszawska)
Prof. Andrzej Kadłuczka (Politechnika Krakowska)
Prof. Wojciech Bonenberg (Politechnika Poznańska)
Prof. Paul Zalewski (Uniwersytet Viadrina)
Prof. Amitabh Verma (The University of Georgia)
Prof. Karl H.C. Ludwig (Hochschule für Wirtschaft und Umwelt, Nürtingen)
Prof. Mariann Simon (Budapest University of Technology and Economics)
 
 
 

 

Przewodniczący Rady Redakcyjnej (Redaktor Naczelny):
prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg
 

 

Sekretarze redakcji:
dr inż. arch. Rafał Graczyk
dr. inż. arch. Barbara Świt-Jankowska
 

 

Kolegium Redakcyjne:
dr hab. Piotr Marciniak, prof. nadzw.
dr hab. Anna Januchta-Szostak, prof. nadzw.
dr hab. Radosław Barek
 

 

Redaktor językowy:
Paweł Ziętek
 

 

Redakcja:
Politechnika Poznańska
Wydział Architektury
ul. Nieszawska 13 C
60-021 Poznan
e-mail: piotr.marciniak@put.poznan.pl
 

 

Wydawca i dystrybutor:
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
ul. Piotrowo 5, 61-138 Poznań budynek Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
pokoje 22, 23, 24.
tel. 61-665-3516 e-mail: office_ed@put.poznan.pl
 

 

Wydawca:
Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej
60-691 Poznań, ul.Nieszawska 13C
 

 

Adres redakcji:
Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej
60-691 Poznań, ul.Nieszawska 13C
Tel.
e-mail: zeszyty@put.poznan.pl