Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej

– seria- ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Adres e-mail: office_darf@put.poznan.pl

Rada Naukowa:
Prof. Sławomir Gzell (Politechnika Warszawska)
Prof. Andrzej Kadłuczka (Politechnika Krakowska)
Prof. Wojciech Bonenberg (Politechnika Poznańska)
Prof. Paul Zalewski (Uniwersytet Viadrina)
Prof. Amitabh Verma (The University of Georgia)
Prof. Karl H.C. Ludwig (Hochschule für Wirtschaft und Umwelt, Nürtingen)
Prof. Mariann Simon (Budapest University of Technology and Economics)
Prof. dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg (Politechnika Poznańska)
Dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski (Politechnika Lubelska)
 
 

 

Przewodniczący Rady Redakcyjnej (Redaktor Naczelny):
prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg
 

 

Sekretarze redakcji:
mgr Aleksandra Lepkowska
 

 

Kolegium Redakcyjne:
prof. dr hab. Piotr Marciniak
dr hab. Anna Januchta-Szostak, prof. PP
dr hab. Radosław Barek, prof. PP
dr inż. arch. Agata Gawlak

 

Redaktor językowy:
 
 

 

Redakcja:
Politechnika Poznańska
Wydział Architektury
ul. Jacka Rychlewskiego 2
61-131 Poznań
e-mail: office_darf@put.poznan.pl
 

 

Wydawca i dystrybutor:
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
ul. Piotrowo 5, 61-138 Poznań budynek Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki 
pokoje 22, 23, 24.
tel. 61-665-3516 e-mail: office_ed@put.poznan.pl