1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę
2. Kwestionariusz osobowy dla pracownika ubiegającego się o pracę na innym stanowisku.
3. Arkusz kwalifikacyjny
4. Dane syntetyczne
5. Wniosek główny
6. Oświadczenie o wliczeniu do minimum kadrowego
7. Oświadczenie kandydata, że PP będzie podstawowym miejscem pracy.
8. Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 109 ust. 1 Ustawy o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z pózn. zm.)

Należy złożyć jedynie te dokumenty, które zostały wymienione w ogłoszonym konkursie.