Powołanie wydziałowych komisji na kadencję 2016-2020

Wyciąg z posiedzenia Kolegium Dziekańskiego w dniu 17.10.2016 r. – poszerzenie składu Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia