Prezentacja – Dokumentowanie dorobku naukowego pracowników PP

Prezentacja – Repozytorium wiedzy PP

Spotkanie naukowe 18.11.2014 – skrót