(22.04.2015)
Newsletter KPK PB UE

Polish Scientific Networks
18-20 czerwca 2015 r., Warszawa

Do jutra przyjmowane są zgłoszenia na konferencję Polish Scientific Networks. Jej celem jest zachęcenie polskich naukowców do mobilności zawodowej, rozumianej nie tylko jako wyjazd za granicę na studia czy staż podoktorski, ale także powrót z zagranicy w celu kontynuowania kariery zawodowej w Polsce.

Więcej >>

Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa

22 maja 2015 r., Bruksela

Zapraszamy na dzień informacyjny i spotkanie brokerskie poświęcone aktualnie otwartym konkursom w obszarze „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa” (H2020). Wydarzenie organizowane jest przez międzynarodową sieć krajowych punktów kontaktowych SiS.net2, w tym KPK PB UE.

Więcej >>

Future of the Doctorate
28-29 maja 2015 r., Ryga

Komisja Europejska organizuje konferencję poświęconą najlepszym praktykom związanym ze szkoleniem doktorantów. Zostanie utworzona platforma dla dyskusji o przyszłości szkolenia doktorantów w Europie i europejskiej wizji nowoczesnego doktoratu. Termin rejestracji upływa 15 maja 2015 r. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej >>

Konkursy

Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa – nowe konkursy

KE ogłosiła dziś nową listę tematów w obszarze „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa” w programie Horyzont 2020. Termin składania wniosków wyznaczono na 16 września 2015 r.

Więcej >>

Konkurs COFUND już otwarty

Jest już otwarty konkurs „Marii Skłodowskiej-Curie COFUND” (Horyzont 2020) na dofinansowanie międzynarodowych, międzysektorowych i interdyscyplinarnych programów grantowych oraz studiów doktoranckich. O pieniądze mogą ubiegać się pojedyncze instytucje, jak np. agencje, samorządy, ministerstwa, uczelnie, instytuty badawcze, czy przedsiębiorstwa.

Więcej >>

Zbliża się termin składania wniosków na Szybką Ścieżkę do Innowacji

Do 29 kwietnia 2015 r. można składać wnioski na Szybką Ścieżkę do Innowacji (FTI) w ramach H2020. Program wspiera innowacyjne produkty, usługi i technologie. Przewidziano dofinansowanie takich działań jak: wyznaczanie standardów, zaawansowane testowanie, pilotaże i demonstracje, walidacja w warunkach rzeczywistych, certyfikacja i walidacja modelu biznesowego. Kolejne terminy składania wniosków w 2015 r. upływają: 1 września oraz 1 grudnia.

Więcej >>

(22.04.2015)
Nowa lista tematów w obszarze tematycznym „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa”.
22 kwietna br otwarta została nowa lista tematów w obszarze tematycznym „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa”. Termin składania wniosków wyznaczono na 16 września 2015r. (godz. 17:00).

Lista tematów konkursowych przedstawia się następująco:
Konkursy nakierowane na poprawę atrakcyjności nauczania w zakresie nauk ścisłych(tzw. STEM: science, technology, engineering, mathematics) i kariery naukowej wśród młodych ludzi:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-seac-2015-1.html
1.        Innowacyjne sposoby na poprawę atrakcyjności edukacji w zakresie dziedzin ścisłych i zachęcenie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej

Konkursy nakierowane na zachęcenie społeczeństwa europejskiego do włączania się w różne działania naukowe i innowacyjne:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-issi-2015-1.html
2.        Działania upowszechniające w Europie: wystawy i kafejki naukowe angażujące obywateli w naukę
3.        Platforma wymiany wiedzy
4.        Elektroniczne narzędzia/mechanizmy doradztwa w zakresie polityki opartej na wiedzy
5.        Wspieranie zmian strukturalnych w instytucjach/organizacjach badawczych w celu promowania Odpowiedzialnego Prowadzenia Badań Naukowych i Innowacji (RRI)
Konkursy na promowanie równości płci w badaniach i innowacjach:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-geri-2015-1.html
6.        Ocena inicjatyw promujących równość płci w polityce badawczej i instytucjach/organizacjach badawczych
7.        Wspieranie instytucji badawczych we wdrażaniu planów równości płci

Konkursy na rozwijanie metod zarządzania dla lepszego rozwoju Odpowiedzialnego Prowadzenia Badań Naukowych i Innowacji (RRI):
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-garri-2015-1.html
8.        Odpowiedzialne Prowadzenie Badań Naukowych  i Innowacji w środowisku przemysłowym
9.        Innowacyjne podejście do rozpowszechniania wyników badań naukowych i mierzenia ich oddziaływania/wpływu
10.        Szacowanie kosztów oszustw w badaniach naukowych oraz korzyści społeczno-ekonomicznych płynących z badań wykonanych w sposób rzetelny

Pełna treść tematów konkursowych dostępna jest w Programie Pracy pod adresem: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-swfs_en.pdf

(14.04.2015)
Newslettery – nowe konkursy
OPUS 9
PRELUDIUM 9
SONATA 9
Newsletter Eureka 2015
Newsletter M-EraNet

(02.04.2015)
ICT 2015 Event
ICT 2015 Event – największe międzynarodowe spotkanie informacyjno – networkingowe pod kątem uczestnictwa w projektach Programu Horyzont 2020 w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, odbędzie się w dniach 20-22.10 br. w Lizbonie (Portugalia), pod hasłem  ICT 2015 Innovate, Connect, Transform.

Spotkania ICT Event (w poprzednich latach nazywane również ICT Proposers Day) organizowane są przez Komisję Europejską, przy okazji ogłaszania Programu Pracy dla otwieranych konkursów w obszarze ICT. Jest to impreza, która skupia zazwyczaj ok. 3500 – 4000 uczestników.
Głównym celem tego typu spotkań jest ułatwienie nawiązywania kontaktów pomiędzy potencjalnymi wnioskodawcami (naukowcami, wynalazcami, politykami oraz przedstawicielami przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych z sektora ICT) zainteresowanymi udziałem w konkursach ICT w ramach Programu Horyzont 2020 (a wcześniej w ramach 6 i 7 Programu Ramowego).

W związku z organizacją tego spotkania Komisja Europejska ogłosiła następujące konkursy:

1. Student Outreach
Call for applications for Students, Young Researchers and Innovators – ICT 2015

Szansa dla studentów, młodych naukowców i innowatorów na wyjazd na spotkanie informacyjno – networkingowe – ICT 2015 Innovate, Connect, Transform (w poprzednich latach nazywane ICT Proposers Day), który w tym roku organizowany jest w dniach 20-22.10 w Lizbonie.
40 osobom wybranym na podstawie nadesłanych zgłoszeń KE sfinansuje koszty wyjazdu i zakwaterowania podczas spotkania.
Wnioski należy nadsyłać w terminie: do 31.05.2015.

Więcej informacji:
Call for applications for Students, Young Researchers and Innovators – ICT 2015
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/call-applications-students-young-researchers-and-innovators-ict-2015
Guide for Students, Young Researchers and Innovators – ICT 2015
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/guide-students-young-researchers-and-innovators-ict-2015

2. Exhibition
Call for Exhibition – ICT 2015
Konkurs na składanie wniosków o przygotowanie stoisk podczas spotkania
Termin nadsyłania propozycji na organizację stoiska został przedłużony do 19.04.2015.
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/call-exhibition-ict-2015-deadline-proposals-extended-1942015-1800-cet

3. Networking
Call for networking sessions – ICT 2015
Konkurs na zorganizowanie sesji networkingowych podczas spotkania
Termin nadsyłania propozycji: 30.04.2015.
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/call-networking-sessions-ict-2015

(30.03.2015)
Harmonogram konkursów NCN w roku 2015
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło harmonogram przeprowadzania konkursów w roku 2015 (szerzej: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram). Aktualnie otwarte konkursy: OPUS, PRELUDIUM, SONATA, FUGA, ETIUDA, SYMFONIA.
Informacje o typach konkursów i wymaganiach na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy.
Zachęcamy wszystkich pracowników WAPP do udziału w konkursach NCN.

Informacja kierowana jest w szczególności do tegorocznych laureatów konkursu DSMK’2015. Finansowanie zadań badawczych Młodej Kadry ma na celu ułatwienie przygotowania i składania wniosków w konkursie Preludium (więcej informacji na temat wymagań konkursowych w załączniku) oraz ubiegania się staże i stypendia w ramach konkursów FUGA i ETIUDA .

Harmonogram konkursów w roku 2015

(21.02.2014)
Newsletter Działu Spraw Naukowych
Zamieszczamy informacje o konkursach dla młodych naukowców, a także jeden (Generacja Przyszłości) dla studentów.

Generacja Przyszłości
Impuls
Inter
Stypendia MNiSW