(12.02.2015)
Rozstrzygnięcie KONKURSU NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH DS.MK i DS.PB NA WYDZIALE ARCHITEKTURY PP w roku 2015
W dniu 10 lutego 2015 r. komisja ds. oceny wniosków sporządziła listę rankingową wniosków o finansowanie zadań badawczych w ramach DS.MK i DS.PB w oparciu o sparametryzowany wykaz dorobku kierowników i członków zespołów badawczych. Wyniki znajdują się w poniższych załącznikach. Decyzję o rozdziale środków finansowych podejmie Dziekan w oparciu o rekomendacje komisji ds. oceny wniosków.

Ranking wniosków DSPB 2015
Ranking wniosków DSMK 2015
Ranking punktowy 2013 i 2014

 


 

TRYB i TERMIN KONKURSU NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ MŁODYCH NAUKOWCÓW ORAZ ROZDZIAŁU DOTACJI NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ ZWIĄZANĄ Z UTRZYMANIEM POTENCJAŁU BADAWCZEGO W ROKU 2015

Regulamin DS MK na WAPP 2015

Zasady rozdziału DS PB WAPP 2015

Plan zadań badawczych WAPP 2015

Wykaz planowanych do realizacji zadań badawczych 2015

UWAGA: zakończenie zadań badawczych DSPB i DSMK 2014

Raporty z badań DSPB i DSMK 2014 należy składać w sekretariatach instytutów w formie podpisanego wydruku wraz z płytą CD do dnia:
DS.MK – do wtorku 02.12.2014
DS.PB – do wtorku 16.12.2014

Raport z badań DS. 2014 powinien zawierać:

  • wydruk raportu (podpisany)
  • kartę danych syntetycznych
  • publikacje (lub kopie) finansowane ze środków DS. (z afiliacją WAPP)
  • płytę CD zawierającą: raport (plik Word + pdf) oraz kartę danych syntetycznych (Word 2003)

Kartę danych syntetycznych (plik Word) należy ponadto przesłać pocztą elektroniczną: anna.januchta-szostak@put.poznan.pl

Płytę CD ze wszystkimi publikacjami z 2014 r. (spis, dane bibliograficzne i skany w jpg lub pdf) należy przekazać do Biblio i repozytorium PP.

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie do bazy dorobku pracowników WAPP: mgr Hanna Nowicka – Oddział Informacji Naukowej, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2, pok. 108, I piętro tel. 61 665-2340, e-mail: hanna.nowicka@put.poznan.pl, repozytorium: dr inż. Beata Korzystka.

Do 15.01.2015 należy złożyć zestawienie dorobku 2013 + 2014 (arkusz Excel)

Konkurs na finansowanie tematów DSMK 2015 zostanie ogłoszony w styczniu 2015 r. niezależnie od terminu przydziału dotacji na działalność statutową przez MNiSW. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników planowane jest w lutym 2015 r.

Wykaz planowanych do realizacji zadań badawczych DS 2015

Dane syntetyczne