Konkurs na realizację zadań badawczych finansowanych z subwencji badawczej  w roku 2021 (Sbad).

Zgodnie z Zarządzeniem nr 77 Rektora PP z dnia 30 grudnia 2020 r. (RO/XII/77/2020),  Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej ogłasza konkurs na realizację zadań badawczych finansowanych z subwencji badawczej (Sbad.) w roku 2021.

Konkurs jest skierowany do pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej, którzy prowadzą działalność́ naukową w dyscyplinie architektura i urbanistyka.

Zasady Konkursu określa Zarządzenie Rektora nr 77 oraz Regulamin konkursu rozdziału subwencji – części badawczej na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej w 2021 roku.

Wnioski należy składać na załączonym formularzu do dnia 31 stycznia br. w formie online (skan podpisanego wniosku) na adres: marietta.maslowska@put.poznan.pl.

Zarządzenie Nr 77 – 2020-2
Zarządzenie Nr 77 – 2020 – załącznik
Regulamin
Załącznik nr 1_Nazwisko_Imię_wniosek na realizację tematu badawczego_2021

Dziekan WA PP
dr hab. inż. arch. E. Pruszewicz-Sipińska, prof. PP