(03.06.2016)
Informacja od Sieci KPK: Dzień informacyjny – granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie
Szanowni Państwo,
zapraszamy na dzień informacyjny poświęcony grantom indywidualnym Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA Individual Fellowships – IF). Konkurs dedykowany jest doświadczonym naukowcom, mającym stopień doktora lub doświadczenie w pracy badawczej powyżej czterech lat. Stypendia dają możliwość realizacji indywidualnych projektów badawczo-szkoleniowych w Europie (European Fellowships) lub w kraju trzecim (Global Fellowships).

Agenda spotkania i formularz rejestracyjny znajdują się na naszej stronie internetowej: https://www.kpk.gov.pl/?event=granty-indywidualne-msca-konkurs-if-2016

Zapraszamy!
Adam Głuszuk,
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE adam.gluszuk@kpk.gov.pl

(06.05.2016)
Zaproszenie na szkolenie i warsztaty NCN na PP – 13.05.2016

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam wszystkich wnioskodawców gotowych złożyć wniosek do Narodowego Centrum Nauki w aktualnie otwartych konkursach NCN na szkolenie oraz warsztaty pisania wniosków.

Szkolenie dla osób zainteresowanych konkursami OPUS 11 oraz SONATA 11 “Jak skutecznie aplikować o środki z NCN”, odbędzie się 13 maja o godzinie 11:45 w sali 121 w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej.
Proszę o rejestrację na szkolenie pod adresem: http://doodle.com/poll/hr7gk7a8u6bbsxpy

Warsztaty “Jak osiągnąć sukces w konkursie Preludium NCN – Wskazówki dla wnioskodawców”, odbędzie się w 13 maja o godzinie 13:00 w sali 121 w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej.
W warsztatach wezmą udział dr hab. inż. Łukasz Chrzanowski – Przewodniczący Zespołu Ekspertów NCN oraz mgr inż. Zuzanna Okulus – Laureatka konkursu Preludium NCN.
Proszę o rejestrację na szkolenie pod adresem: http://doodle.com/poll/gwx5dpm8zhe6mzr5

Każde ze szkoleń trwać będzie 1 godzinę zegarową plus 15 minut sesja pytań.

Z poważaniem,
Małgorzata Niespodziana-Domańska
Kierownik Działu Spraw Naukowych

(28.10.2015)
Zaproszenie na Dzień Informacyjny inicjatyw PPP

Szanowni Państwo!
W związku z opublikowaniem Programów Pracy w Programie Ramowym H2020 na lata 2016-2017, uprzejmie informujemy, że 10 listopada 2015 roku organizujemy w Warszawie Dzień informacyjny dla inicjatyw Factories of the Future (FoF), Energy Efficient Buildings (EEB), oraz Sustainable Process Industry (SPIRE).
Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu i do rejestracji do dnia 4.11.br.
W tym dniu istnieje też możliwość 5-minutowej prezentacji ofert współpracy w odniesieniu do proponowanych tematów w ramach opublikowanych list:

EeB:
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/05ii.%20LEIT%20NMBP_2016-2017_pre-publication.pdf

FoF, SPIRE:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-focus_en.pdf

 

Prosimy o wskazanie do jakiego tematu z podanych list gotowi są Państwo składać propozycje wniosku.
Na Państwa zgłoszenia krótkich prezentacji (3-5 slajdów) na adres: malgorzata.kapica@kpk.gov.pl czekamy do 4 listopada.

Serdecznie zapraszamy
Zespół NMP
Wstępna agenda spotkania:

http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-dla-inicjatyw-ppp-fof-eeb-spire

(08.06.2015)
Granty i stypendia – najnowsze zestawienie
Na stronie EURAXESS jest już czerwcowa lista najnowszych grantów badawczych i stypendiów zagranicznych dla doktorantów i osób po doktoracie z różnym stażem. POLECAMY!  http://www.euraxess.pl/index.php/praca-i-stypendia/baza-ofert-stypendialnych?start=1

(01.04.2015)
Stypendia i Nagrody Miasta Poznania
Stypendia i Nagrody Miasta Poznania

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendia dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego oraz o Nagrodę Naukową przyznawaną przez Urząd Miasta Poznania.
Stypendia przyznawane są wyróżniającym się młodym badaczom, którzy nie ukończyli 30. roku życia.

Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcie naukowe, które znalazło swój wyraz
w publikacji, konstrukcji lub wdrożeniu wyników badań w okresie dwóch lat poprzedzających jej przyznanie.

Nagrody i stypendia przyznaje Kapituła powołana przez Radę Miasta Poznania.
Więcej szczegółów (formularz wniosku, dodatkowe informacje) znajduje się pod adresem:
http://intranet.put.poznan.pl/department/r2n/2015/03/31/7185

(06.03.2015)
Marii Skłodowska-Curie Actions, Horyzont 2020
Wydział Artystyczny na Uniwersytecie Karola w Pradze poszukuje doświadczonego naukowca, który chciałby rozpocząć współpracę w ramach stypendiów indywidualnych (Marii Skłodowska-Curie Actions, Horyzont 2020), do których nabór rozpocznie się 12 marca br.
Więcej informacji

(27.01.2015)
Konkurs: Rozwój Innowacji Drogowych

INFORMACJE

(08.07.2014)
PROGRAM STAŻOWY DLA PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH I NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH

Projekt „Inżynieria wiedzy dla inteligentnego rozwoju” proponuje pracownikom dydaktycznym i naukowo-dydaktycznym Politechniki Poznańskiej udział w – finansowanym ze środków projektu – programie staży krajowych w wiodących ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych.

Uczestnikami programu stażowego mogą być pracownicy Politechniki Poznańskiej zatrudnieni na podstawie umowy o pracę:

  • Ÿ asystenci realizujący pracę doktorską,
  • Ÿ młodzi doktorzy – do 35.roku życia,
  • Ÿ doktorzy,
  • Ÿ doktorzy habilitowani,
  • Ÿ profesorowie zwyczajni
  • Ÿ profesorowie nadzwyczajni
  • Ÿ profesorowie wizytujący na Politechnice Poznańskiej.

W stażach krajowych mogą uczestniczyć także słuchacze stacjonarnych studiów doktoranckich na Politechnice Poznańskiej.
Na osoby zainteresowane realizacją stażu krajowego czeka jeszcze 9 wolnych miejsc.
Okres trwania stażu wynosi 30 dni kalendarzowych

Staże można odbywać w wiodących krajowych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych , które mają charakter prawny ośrodków akademickich i naukowo-badawczych. Nie musza mieć one podpisanych umów z Politechniką Poznańską. Nie można realizować stażu w firmach i instytucjach.

W programie szkoleniowo-stażowym preferowane będą kobiety i osoby w wielu 45+.
Uczestnik stażu otrzymuje stypendium na pokrycie kosztów udziału w stażu .

Osoby zainteresowane udziałem w programie stażowym prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa oraz wypełnienie dokumentów aplikacyjnych dostępnych na stronie projektu www.iwir.put.poznan.pl w zakładce: K rajowe staże w wiodących ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych ,

Następnie, wypełnione dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Projektu „Inżynieria wiedzy dla inteligentnego rozwoju”, Politechnika Poznańska, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, pokój 409, 60-965 Poznań lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Rekrutacja na staże krajowe trwa do 17 lipca 2014 r.
Osoby zakwalifikowane na staż, będą mogły realizować go nie wcześniej niż od 1 sierpnia 2014 r.

Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w programie staży dla kadry akademickiej Politechniki Poznańskiej dostępne są na stronie internetowej Projektu www.iwir.put.poznan.pl oraz u Specjalisty ds. Rekrutacji i Promocji.

Rekrutacja i szczegółowe informacje:
Biuro Projektu „Inżynieria wiedzy dla inteligentnego rozwoju”
dr Ilona Długa – Specjalista ds.Rekrutacji i Promocji
Politechnika Poznańska
Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, pokój 409.
60-965 Poznań

Telefon: 61 665-37-73
E-mail: iwir@put.poznan.pl
Od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-14.00

Strona internetowa: www.iwir.put.poznan.pl

(30.04.2014)
Transformacja w polskiej sztuce, architekturze i projektowaniu – nabór tekstów do książki

Transformacja w polskiej sztuce, architekturze i projektowaniu Fundacja Kultura Miejsca ogłasza nabór tekstów do antologii poświęconej roli transformacji ustrojowej 1989 r. w sztuce, architekturze i projektowaniu (red. dr Lidia Klein).
Antologia ma na celu zdefiniowanie podstawowych problemów w badaniach nad relacją transformacji i dziedzin takich jak architektura/urbanistyka, moda, projektowanie graficzne, wzornictwo, sztuki wizualne. Ma również prowadzić do refleksji nad czasowymi granicami transformacji oraz definicji tego pojęcia w odniesieniu do badań nad sztuką, architekturą i projektowaniem.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń:
1. Tekstów przekrojowych o charakterze problemowym, historycznym i/lub teoretycznym.
2. Studiów konkretnych przypadków (obiektów, projektantów, artystów, dzieł i in.).
Teksty mogą dotyczyć problemów takich jak: zmiana pozycji artystów i projektantów, sztuka a wolny rynek, przemiany instytucjonalne, stosunek artystów i projektantów do problemów społecznych czasów transformacji, uwarunkowania ekonomiczne a projektowanie lat dziewięćdziesiątych, stosunek do kultury zachodniej, granice transformacji i periodyzacja zjawiska w odniesieniu do praktyki artystycznej i projektowej.
Książka ma charakter recenzowanej publikacji naukowej.
Na abstrakty (300 słów) czekamy do 30 maja 2014.

Prosimy pisać na adres: kontakt@fundacjakulturamiejsca.pl http://fundacjakulturamiejsca.pl/call-for-papers-transformacja-w-polskiej-sztuce-architekturze-i-projektowaniu/

(24.04.2014)
PROGRAM STAŻOWY DLA PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH I NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH

INFORMACJA

(11.04.2014)

LISTA LAUREATÓW
KONKURSU NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ MŁODYCH NAUKOWCÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY
POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
w roku 2014

W dniu 09.04.2014, po zapoznaniu się z wnioskami oraz dorobkiem kandydatów, Komisja Konkursowa w składzie:
dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak – przewodnicząca
dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. nadzw.
prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg
wyłoniła sześciu laureatów konkursu na finansowanie projektów badawczych DS.MK na Wydziale Architektury PP. Są to:

1. mgr inż. arch. Łukasz Nowak
2. mgr inż. arch. Agnieszka Rumież
3. mgr inż. arch. Magdalena Bączkowska
4. dr inż. arch. Anna Sygulska
5. dr inż. arch. Piotr Zierke
6. mgr inż. arch. Adam Siniecki

Wysokość dofinansowania zgłoszonych projektów zostanie podana po uzyskaniu informacji z MNiSW o wysokości dotacji na finansowanie projektów DS.MK.

(04.04.2014)
Stypendia naukowe i nagrody Miasta Poznania
Urząd Miasta Poznania ogłosił nabór na składanie wniosków o przyznanie Nagrody Naukowej Miasta Poznania i stypendiów dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego.
Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcie naukowe, które znalazło swój wyraz w publikacji, konstrukcji lub wdrożeniu wyników badań w okresie dwóch lat poprzedzających jej przyznanie.

Stypendia przyznawane są wyróżniającym się młodym badaczom, którzy nie ukończyli 30. roku życia.
Nagrody i stypendia przyznaje Kapituła powołana przez Radę Miasta Poznania.

Termin składania wniosków wraz z załącznikami do Działu Spraw Naukowych (pok. 408, IV piętro, Wilda) upływa 23 kwietnia 2014r.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://intranet.put.poznan.pl/department/r2n/2014/04/04/6648
Opiekun konkursu: Anna Koralewska – tel. 665 3618, e-mail:anna.koralewska@put.poznan.pl

(03.04.2014)
TRYB i TERMIN KONKURSU NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ MŁODYCH NAUKOWCÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ NA ROK 2014

Regulamin Konkursu na Finansowanie Projektów Badawczych Wspierających Rozwój Młodych Naukowców Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na rok 2013, zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału z dn. 19.12.2013 r., jest dostępny w dziekanacie oraz na stronie internetowej WA PP.

Przydział środków nastąpi w trybie wewnętrznego konkursu na Wydziale Architektury zgodnie z powyższym Regulaminem.

Termin ogłoszenia konkursu: 21 marca 2014 r.
Termin i tryb składania wniosków DS.MK:

Wnioski z krótkim opisem projektu oraz karty tematów badawczych wraz ze wstępnym planem rzeczowo-finansowym należy składać w wersji drukowanej w sekretariacie IAiPP u p. Ewy Marlewskiej (pok. 212) oraz w wersji elektronicznej na adres: ewa.marlewska@put.poznan.pl do dnia 08 kwietnia 2014 do godz. 14.00.

Tryb oceny wniosków konkursowych:

–     Komisja Konkursowa na podstawie oceny złożonych wniosków i dorobku wnioskodawców stworzy listę rankingową wniosków i wskaże projekty rekomendowane do objęcia finansowaniem,
–     decyzję o liczbie dofinansowanych projektów badawczych i wysokości dodatkowej kwoty dofinansowania podejmuje Dziekan Wydziału Architektury PP w oparciu o rekomendację Komisji Konkursowej,
–     rozstrzygnięcie Konkursu (wyłonienie listy laureatów) nastąpi w terminie nie późniejszym niż 15 kwietnia 2014 r.
–     wysokość kwoty dofinansowania poszczególnych projektów zostanie podana niezwłocznie po ogłoszeniu przez MNiSW wysokości dotacji na DS.MK w roku 2014.

TRYB i TERMIN ROZDZIAŁU DOTACJI NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ ZWIĄZANĄ Z UTRZYMANIEM POTENCJAŁU BADAWCZEGO NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ W ROKU 2014

Zasady rozdziału dotacji statutowej na utrzymanie potencjału badawczego zostały zatwierdzone uchwałą Rady Wydziału Architektury z dn. dn. 19.12.2013 r. Przydział środków nastąpi zgodnie z zasadami rozdziału dotacji DS.-PB na rok 2014.

Warunkiem rozpoczęcia realizacji tematu badawczego jest złożenie kart tematów badawczych wraz ze wstępnym planem rzeczowo-finansowym w wersji drukowanej w sekretariacie IAiPP u p. Ewy Marlewskiej (pok. 212) oraz w wersji elektronicznej na adres: ewa.marlewska@put.poznan.pl do dnia 08 kwietnia 2014 do godz. 14.00.

wzór_plan rzeczowo-finansowy
wzór_karta tematyczna
wniosek załącznik do Regulaminu DS dla młodych naukowców
tematy badawcze w ramach DS 2014
Regulamin DS MK
Zasady rozdziału DS PB

(18-11-2013)
1. W dniu 15.11.2013 r. odbyło się spotkanie naukowe pracowników WAPP poświęcone omówieniu wyników oceny parametrycznej Wydziału Architektury PP oraz zasadom finansowania działalności statutowej. Spotkanie prowadziła dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak – prodziekan ds. nauki WAPP.
załącznik: uaktualniona prezentacja – spotkania naukowe 15.11.2013

2. UWAGA: Raporty z badań prowadzonych w ramach działalności statutowej wraz z kartą danych syntetycznych należy składać w sekretariatach instytutów w formie podpisanego wydruku wraz z płytą CD (plik Word + pdf). do dnia:
w ramach DS.MK – do wtorku 03.12.2013
w ramach DS.PB – do wtorku 17.12.2013
Kartę danych syntetycznych (plik Word) należy ponadto przesłać pocztą elektroniczną: anna.januchta-szostak@put.poznan.pl

Wyznaczeni RECENZENCI proszeni są o niezwłoczny odbiór raportów do recenzji i przekazanie opinii w terminie:
recenzje raportów z DS.MK – do 17.12.2013
recenzje raportów z DS.PB – do 07.01.2014
załącznik: karta danych syntetycznych

3. Przekazywanie danych i publikacji do bazy BIBLIO i Repozytorium PP
Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniami JM Rektora: nr 19 (dot. bazy Biblio) i nr 20 (dot. Repozytorium PP) dostępnymi na stronie intranetowej PP.
Wszyscy pracownicy WAPP proszeni są o systematyczne przekazywanie informacji o swoich publikacjach do bazy BIBLIO poczynając od najnowszych (z roku 2013, 2012 itd.). Publikacje z roku 2013 należy przekazać do bazy najpóźniej do dnia 13.12.2013 r. (tylko pozycje już opublikowane z afiliacją Wydziału Architektury PP!). Pozostałe (wcześniejsze) publikacje powinny być zarejestrowane w bazie najpóźniej w 2014 r.
Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie do bazy dorobku pracowników WAPP: mgr Hanna Nowicka
Oddział Informacji Naukowej, Biblioteka Politechniki Poznańskiej,
ul. Piotrowo 2, 61-138 Poznań
tel. 61 665-2340, e-mail: hanna.nowicka@put.poznan.pl,
pok. 108, I piętro
Informacje można też przekazać do mgr Beaty Wieczorek (biblioteka wydziałowa WAPP) w postaci:
– listy publikacji do wprowadzenia do bazy
– nadbitki każdej publikacji z listy: ksero okładki, strony tytułowej, strony z informacją redakcyjną, spisu treści (szczegóły w załączniku: spotkanie naukowe 15.11.2013)
W przypadku przekazywania oryginałów publikacji, po wprowadzeniu do bazy wszystkie są zwracane autorom (do odbioru w bibliotece wydziałowej WAPP).
Równocześnie przypominamy, że 1 egzemplarz książki lub czasopisma, w którym ukazała się publikacja pracownika WAPP powinien znajdować się w bibliotece wydziałowej.

17-10-2013
1. Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej otrzymał kategorię A w wyniku oceny parametrycznej przeprowadzonej przez KEJN!
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych pod przewodnictwem prof. Macieja Zabela porównał dorobek naukowy ponad 960 jednostek naukowych: wydziałów, instytutów naukowych i badawczych. Oceniano osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, efekty materialne działalności badawczej oraz wskazane przez jednostkę najistotniejsze efekty tej działalności. Jednostkom nadano kategorie od A+ przez A, B do C. Kategoria jednostki jest miarą osiągnięć naukowych, ale też ważnym wskaźnikiem mającym wpływ na wysokość przyznawanej dotacji z budżetu. „Im wyższa kategoria, tym większa dotacja na badania statutowe i możliwości występowania o środki unijne.” [Prof. Maciej Zabel]
Wydział Architektury PP znalazł się w gronie najlepszych spośród wydziałów architektury, budownictwa i inżynierii środowiska w Polsce! Oznacza to nie tylko zwiększenie prestiżu i puli środków na badania, ale również konieczność podejmowania wyzwań w celu podnoszenia jakości badań, publikacji wyników w najlepszych, światowych czasopismach oraz ich komercjalizacji.
Wszystkim pracownikom WAPP serdecznie gratulujemy i dziękujemy za znaczący dorobek i efektywną współpracę!

2. Tematy badawcze zaplanowane do realizacji w ramach działalności statutowej
Wydziału Architektury PP na rok 2014
W załączniku przedstawiono listę tematów badawczych zgłoszonych do realizacji we wniosku do MNiSW na finansowanie działalności statutowej Wydziału Architektury PP na rok 2014. Zainteresowanych pracowników naszego wydziału, doktorantów oraz studenckie koła naukowe zapraszamy do współpracy.
(1 załącznik: tematy badawcze w ramach DS 2014)

3. Do 2 grudnia 2013 r. można składać wnioski do NCN na konkursy: PRELUDIUM 6, SONATA 6, OPUS 6. Szczegóły: Dział Spraw Naukowych PP http://intranet.put.poznan.pl/department/r2n/2013/09/18/6237
(3 załączniki: PRELUDIUM 6, SONATA 6, OPUS 6)

4. Uwaga! Przypominamy o konieczności zgłaszania dorobku piśmienniczego i wydawniczego pracowników i doktorantów do repozytorium naukowego Politechniki Poznańskiej. W bieżącym roku sprawozdanie z działalności naukowej jednostki oraz ocena dorobku pracowników będą przeprowadzone w oparciu o materiały zgromadzone w REPOZYTORIUM!

————————————————————————————————–

Uchwałą Rady Wydziału z dn. 21.05.2013 r. został zatwierdzony Regulamin Konkursu na Finansowanie Projektów Badawczych Wspierających Rozwój Młodych Naukowców Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na rok 2013.
Zgodnie z Regulaminem każdy młody naukowiec zatrudniony na Wydziale Architektury PP, spełniający kryteria wymienione punkcie 2 regulaminu, otrzymuje w roku 2013 podstawową kwotę dofinansowania Dp = 1000,- zł. Pozostała kwota dotacji jest rozdzielana na zasadach konkursowych. Maksymalna, dodatkowa kwota dofinansowania, o jaką może ubiegać się młody naukowiec lub zespół młodych naukowców wynosi: 4 000,- zł.
Termin ogłoszenia konkursu: 21 maja 2013 r.
Termin i tryb składania wniosków:
wnioski należy składać na formularzu, stanowiącym załącznik do Regulaminu, w jednym egzemplarzu, w wersji drukowanej podpisanej przez kierownika projektu i członków zespołu badawczego w sekretariacie IAiPP u p. Ewy Marlewskiej (pok. 212) do dnia 04 czerwca 2013 do godz. 15.00.

Wykaz planowanych do realizacji zadań badawczych

Regulamin DS dla młodych naukowców WAPP 2013

wniosek – załącznik do Regulaminu DS dla młodych naukowców

W dniu 11 czerwca br. rozstrzygnięty został konkurs na finansowanie projektów badawczych wspierających rozwój młodych naukowców Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej w roku 2013.

Załącznik: wyniki konkursu