(25.01.2017)
Konferencja: “Miasto postindustrialne i jego dziedzictwo w XXI wieku. Ochrona – konserwacja – rewitalizacja”
Miasto postindustrialne i jego dziedzictwo w XXI wieku