(09.04.2020)

VI edycja konferencji ONLINE „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Start’up – Przemysł” 12-13 Maja

VI edycja Innowacyjne pomysły młodych naukowców

(14.08.2019)

Zaproszenie na IX Międzynarodową Konferencję Naukową „Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz perspektyw rozwiązywania problemów zdrowotnych”

IX Międzynarodowa Konferencja
„Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz
rozwiązywania problemów zdrowotnych”

Zabrze 28-29 wrzesień 2019 roku

ORGANIZATORZY:
Politechnika Śląska w Gliwicach
Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH

Strona główna

WSPÓŁORGANIZATORZY KRAJOWI:
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katedra Bezpieczeństwa Powszechnego
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii, Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych
Uniwersytet Śląski, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Pracy i Organizacji

WSPÓŁORGANIZATORZY ZAGRANICZNI:
UNIVERSITY OF SALTA, ARGENTINA
UNIVERSITY OF PORTO, PORTUGAL
TECHNICKA UNIVERZITA V KOSICACH, SLOVAKIA
NYENRODE BUSINESS UNIVERSITY, NETHERLANDS

Miejsce konferencji:
Hotel Jaskółka, Ustroń, ul. Zdrojowa 10

Zapraszamy reprezentantów wszystkich dyscyplin, wchodzących w skład nauk społecznych, humanistycznych, technicznych, medycznych, ekonomicznych – przedstawicieli nauki i praktyki do wspólnych rozważań na temat rozwiązywania problemów zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy zawodowej.
Celem każdej z organizowanych konferencji z tej serii, jest stworzenie możliwości prezentacji rezultatów badań, nawiązania interdyscyplinarnej współpracy naukowej, wymiana myśli badaczy zainteresowanych zachodzącymi we współczesnym świecie zmianami społecznymi i technologicznymi. Integrowanie środowiska akademickiego, systemowość wypracowanych rozwiązań oraz interdyscyplinarność zagadnień uważamy za kluczowy kierunek dla rozwoju nauki.
Serdecznie zapraszamy do spotkania i wspólnej refleksji!

Plan konferencji
Dzień pierwszy: 28.09.2019
9.00 – 9.30 Aula. Uroczyste otwarcie:
9.30 – 13.30 Sesja referatowa z przerwą kawową
13.30 – 14.00 Podsumowanie obrad,
14.00-15.00 obiad
15.00-17.30 Warsztaty rozwiązywania problemów zdrowotnych w miejscu pracy:
„Resilience – trening odporności” część 1.
18.00 – uroczysta kolacja
Dzień drugi: 29.09.2019
11.00-13.30 Warsztaty rozwiązywania problemów zdrowotnych w miejscu pracy:
„Resilience – trening odporności” część 2.
13.30-14.30 obiad
14.30 – podsumowanie i zamknięcie Konferencji

PUBLIKACJE:
Przewidywana forma upowszechnienia artykułów naukowych:
o Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
o Międzynarodowe Studia Humanistyczne. Społeczeństwo i Edukacja
o Medycyna Pracy

Artykuły powinny zostać przesłane do 28.09.2019 roku, przygotowane zgodnie z wymogami edytorskimi w/w czasopism. Szczegółowe wymagania edytorskie zostaną przesłane po akceptacji zgłoszenia konferencyjnego.
OPŁATY:
Istnieją 3 możliwości wyboru opcji uczestnictwa w IX Konferencji”

1. Uczestnictwo wyłącznie w części konferencyjnej w dniu 28.09.209, tj. wygłoszenie referatu wraz z publikacją artykułu w czasopiśmie, kwota: 690 PLN/175 EURO. Opłata obejmuje uroczystą kolację, bez noclegu. Opłatę należy uiścić do 15.09.2019.
2. Uczestnictwo wyłącznie w części warsztatowej w dniu 28.09.2019 i w dniu 29.09.2019, opłata obejmuje także nocleg i uroczystą kolację, kwota: 450 PLN/115 EURO. Opłatę należy uiścić do 15.09.2019.
3. Uczestnictwo w części konferencyjnej i warsztatowej. Opłata obejmuje wszystkie w/w opcje, kwota: 1000 PLN/250 EURO. Opłatę należy uiścić do 15.09.2019.
4. Udział bierny – bezpłatny

Wpłaty prosimy dokonać na konto: 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056
ING BANK ŚLĄSKI S.A. ODDZIAL W Gliwicach
Opis wpłaty: „Nauki społeczne i techniczne 9, nazwisko i imię uczestnika”
Faktura zostanie wystawiona na podmiot dokonujący przelewu.

KONTAKT:
Rejestracja:
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 września 2019 r.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: https://mcbi.pl/konferencja/zarejestruj-sie/
Wszelkie pytania prosimy kierować do: Anna Kiljan anna.kiljan@polsl.pl; anita.pollak@us.edu.pl; malgorzata.dobrowolska@polsl.pl; konferencjazppio@us.edu.pl
Serdecznie zapraszamy!

(28.05.2019)

Zaproszenie do udziału w międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji Redefining Cities in View of Climatic Changes

KARTA ZGŁOSZENIA – PL

HARMONOGRAM

Informacje o płatnościach

KOMITETY

ZAŁOŻENIA KONFERENCJI

(23.04.2019)

Konferencja naukowo-techniczna z okazji 10-lecia Polskiego Stowarzyszenia “Dachy Zielone”

KOMUNIKAT 1 PSDZ

(08.03.2019)

Konferencja „Dzieje i perspektywy kultury”

Konferencja będzie okazją do refleksji nad przeszłością, stanem obecnym i perspektywami kultury, która w ostatnich latach ulega przemianom cywilizacyjnym. Będziemy debatować między innymi na temat antropologii sztuki, etniczności, słowa i literatury, religii, etnografii regionalnej, socjologii oraz psychologii kultury.

Wszelkie niezbędne informacje znajdą Państwo na stronie internetowej wydarzenia: http://www.konferencja-kultura.pl

plakat-DiPK-2019-v1 (2)

(11.01.2019)

100 Bauhaus Conference

www.100bauhaus.pb.edu.pl

(09.01.2019)
XI Interdyscyplinarna konferencja naukowa “TYGIEL 2019”

plakat-KT-2019-RGB

(29.08.2018)
SGEM Social Sciences and Art Conference in Florence – ABSTRACT DEADLINE 10 September
SGEM Florence 2018
Social Sciences & Arts
International Indexed Scientific Conference,
Palazzo BORGHESE, Florence, Italy
23-26 October, 2018
CALL for PAPERS
10th September, 2018
THE MAGIC OF THE RENAISSANCE
CALL for PAPERS
We expect all theoretical, methodological and conceptual reseraches and reports presenting contemporary social and art sciences development and problem solving ideas with a great interest.
CALL for WORKSHOPS
Thematic workshops will be conducted as parallel sessions to the conference. Once registered for the event as a participants, it is free to conduct a WORKSHOP session.
Apply now!
CALL for LIVE-ART PERFORM
We welcome all musicians, painters and artists to demonstrate their talent, current work or to make exhibit of artwork, models, performance or other interactive presentation.
SCIENTIFIC TOPICS
POLITICAL SCIENCES, LAW. ROMAN LAW FINANCE, ANCIENCE SCIENCE, ANTHROPOLOGY ARCHAEOLOGY, HISTORY, PHILOSOPHY, ROMAN RELIGION & MYTHOLOGY ANCIENT ROME SCIENCE & ART, HISTORY OF ARTS, FINE ART, CONTEMPORARY ARTS, PERFORMING & VISUAL ARTS, FASHION & ART CULTURAL HERITAGE & MUSEUM STUDIES, LITERATURE & POETRY, ETHNOLOGY & FOLKLORE
SPECIAL TOPIC: THE MAGIC OF THE RENAISSANCE
FLORENCE IN THE PERIOD OF RENAISSANCE: RENAISSANCE SCIENCE, RENAISSANCE ARCHITECTURE, RENAISSANCE ART RENAISSANCE LITERATURE, RENAISSANCE PHILOSOPHY, RENAISSANCE MUSIC, WOMAN IN THE RENAISSANCE
FLORENCE AND THE GOLDEN AGE OF THE MEDICI; LEONARDO THE FLORENTINE – THE LIFE IN THE MAGIC OF ART, THE LIFE OF LEONARDO DA VINCI, RELATIONSHIPS AND INFLUENCES PAINTING AND ARTWORK OF LEONARDO DA VINCI, FAMOUS INVENTIONS OF LEONARDO DA VINCI, THE DA VINCI SYSTEM LEONARDO DA VINCI’S NOTE-BOOKS, THE DA VINCI CODE
All submitted papers will be double peer-reviewed, evaluated and, if accepted, will be published in an ISSN/ISBN Conference Proceedings /full hard copy version/. Every published paper have a unique DOI number and will be submitted for evaluation and indexation in the biggest scientific databases.
The International Conference SGEM Florence Art 2018, will be held in the magnificent heart of Italy, the cradle of the Renaisissance – enchanting Florence (FI) Italy. Florence’s museums, churches house some of the greatest artistic treasures in the world. Florence is a dream city for anyone with a romantic streak or an interest in history.

(06.07.2018)
Zaproszenie Kongres “Jeden Świat- Wiele Kultur”
zaproszenie JŚWK

(04.06.2018)
XV International Congress “MACHINES.TECHNOLОGIES. MATERIALS – INNOVATIONS FROM SCIENCE TO INDUSTRY”
Form_A-MTM’18-S en
INVITATION MTM18-S

(04.06.2018)
Zaproszenie na II Edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowe ” Zrozumieć Naukę”
Mail-zaproszenie

(25.05.2018)
Konferencja Dydaktyki Akademickiej Ideatorium Uniwersytet Gdański
Po raz szósty zapraszamy na ogólnopolską Konferencję Dydaktyki Akademickiej IDEATORIUM na Uniwersytecie Gdańskim w dniach 26-27 czerwca 2018 r.
Zapraszamy wszystkich nauczycieli akademickich (także doktorantów) ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce. To przestrzeń dzielenia się ideami i doświadczeniem w zakresie edukacji akademickiej bez względu na dziedzinę wiedzy.
W programie wykłady, wystąpienia ideatoryjne uczestników, sesja plakatowa, debata, warsztaty (7 fantastycznych tematów!) oraz wyjątkowy wieczór integracyjny sprzyjający nieformalnej wymianie myśli i nawiązywaniu kontaktów. Do 15 czerwca przyjmujemy jeszcze zgłoszenia do sesji plakatowej. Opłata konferencyjna wynosi 180 zł.
Program Konferencji: www.ideatorium.ug.edu.pl
Profil na fb: www.facebook.com/KonferencjaDydaktyczna
Zapraszamy!

(21.05.2018)
Studencie! Zapraszamy do udziału w konferencji AGH ISC 2018 (Kraków, 10-12 października 2018). Termin rejestracji upływa 31 maja 2018 r.
AGH International Student Konference: Knowledge, Technology and Society
10-12 października 2018 r., Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W STUDENCKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ AGH ISC 2018
Szanowni Państwo!
W nawiązaniu do informacji przekazanych w poprzednich komunikatach, przypominamy o upływającym 31 maja 2018 r. terminie rejestracji udziału w międzynarodowej studenckiej konferencji naukowej – AGH International Student Conference: Knowledge, Technology and Society (AGH ISC 2018). Poniżej prezentujemy podstawowe informacje o konferencji – dostępne są one również w załączonej ulotce. Serdecznie prosimy o przekazanie informacji studentom oraz pracownikom naukowym.
Podstawowe informacje
Konferencja AGH ISC 2018 kierowana jest do studentów I i II stopnia zaangażowanych w szeroko rozumianą działalność badawczą i naukową (a także do ich opiekunów naukowych, promotorów i mentorów). Udział w konferencji daje możliwość zaprezentowania dotychczasowych osiągnięć naukowych i badawczych na forum międzynarodowym, wymiany wiedzy ze studentami i pracownikami innych uczelni, nawiązania współpracy przy realizacji wspólnych projektów, a także do poznania Krakowa – malowniczej stolicy Małopolski. Artykuły uczestników Konferencji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w monografii naukowej (punktowanej wg MNiSW) lub w międzynarodowym czasopiśmie naukowym typu Open Access przesyłanym do indeksowania w Web of Science Conference Proceedings Citation Index (CPCI).
ZAKRES TEMATYCZNY WAŻNE DATY MOŻLIWOŚCI PUBLIKACJI
Szeroki zakres tematyczny konferencji obejmuje zagadnienia z obszaru:
Nauk technicznych
Nauk ścisłych
Nauk przyrodniczych
Nauk humanistycznych i społecznych 31 maja 2018
Termin rejestracji
31 lipca 2018
Przesyłanie artykułów
10-12 października 2018
Konferencja AGH ISC 2018 Zeszyt abstraktów
z nadanym numerem ISBN
Czasopismo typu Open Access
indeksowane w Web of Science
Monografia naukowa
puntowana wg MNiSW
Konferencja w ramach obchodów 100-lecia AGH
Konferencja AGH ISC 2018 organizowana jest przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wysoką rangę konferencji podkreśla fakt, że na czele Komitetu Organizacyjnego stanęła dr hab. Anna Siwik, prof. AGH – Prorektor ds. Studenckich, natomiast funcję Przewodniczącego Komitetu Naukowego objął prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny – Prorektor ds. Kształcenia. Konferencja stanowi jeden z elementów obchodów 100-lecia AGH.
WIEDZA – PASJA – WIĘŹ to trzy wymiary, które tworzą unikatową sieć doświadczeń i relacji powstających na Akademii Górniczo-Hutniczej. Zapraszamy do obejrzenia filmu, który przedstawia aktywność studencką na Uczelni oraz inspiruje do działania (aby obejrzeć film, należy kliknąć na poniższe zdjęcie lub przejść pod adres www.youtu.be/EiozNsHycG8.
Miejsce konferencji – Kraków
Konferencja AGH ISC 2018 odbywa się w Krakowie – mieście królów, dawnej stolicy Polski. Dzięki swej ponad tysiącletniej niezwykłej historii, która do dziś pozostawiła niezliczoną ilość zabytków, stolicę Małopolski każdego roku odwiedzają miliony turystów z całego świata. Nie bez powodu też obszar Starego Miasta, jako pierwszy zabytek w Polsce, został wpisany na listę światowego Dziedzictwa UNESCO.
Obecność na konferencji to doskonała okazja do poznania Krakowa. W ramach konferencji oferujemy m.in. uroczystą kolację w jednej z krakowskich restauracji, zwiedzanie historycznej części miasta czy też grę miejską organizowaną w centrum Miasta. Krótki film o Krakowie dostępny jest po kliknięcie w poniższe zdjęcie lub po przejściu na stronę www.youtube.com/watch?v=6eUvzOFR2nQ.
Więcej szczegółów
Więcej szczegółow znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji: WWW.ISC.AGH.EDU.PL, a także na profilu Facebook: WWW.FACEBOOK.COM/ISC.AGH. Zapraszamy równiez do kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail: mailto:isc@agh.edu.pl
AGH_ISC_2018_flyer

(21.05.2018)
Zapraszamy do udziału w XXV międzynarodowej konferencji naukowej w zakresie sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej
Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w XXV międzynarodowej konferencji naukowej w zakresie sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej oraz VI sesji studenckiej. Konferencja odbędzie się 18-19 października 2018 roku i dotyczyć będzie tematu: Historical urban greenery according to changes of beauty principles
Historyczna roślinność miast w kontekście zmieniających się kanonów piękna
tezy konferencja 2018
invitation draft 2018
Application 2018

(10.05.2018)
KONFERENCJA TOŻSAMOŚĆ MIAST – siła rażenia w globalnym świecie
W imieniu redakcji “Rzeczpospolitej” zapraszamy na tegoroczną edycję naszej konferencji REAL ESTATE IMPACTOR, która odbędzie się 21/22 maja 2018 w Hotel Marriott w Gdyni.
Temat wiodący: TOŻSAMOŚĆ MIAST – siła rażenia w globalnym świecie
Wiek XXI należy do silnych miast a to wyznacza zupełnie nową dynamikę oraz otwiera nowy rozdział w relacjach na linii ludzie – miasto – biznes. Urbanizacja to jednej z najsilniejszych trendów w branży nieruchomości. Otwiera wielkie możliwości, ale też niesie skomplikowane wyzwania. Miasta skupiają dziś 50 procent światowej populacji i stanowią centrum wzrostu gospodarczego. Globalni inwestorzy zmieniają swoje strategie inwestycyjne analizując potencjał indywidualnych miast, a nie krajów czy regionów, jak miało to miejsce jeszcze nie tak dawno temu. Pytają o to czego chcą ludzie (a nie czego potrzebuje biznes – jak jeszcze kilka lat temu), bo wiedzą, że tylko miasta, które potrafią skutecznie przyciągać i zatrzymywać u siebie ludzi są warte ich uwagi.
Tożsamość miasta to potężna siła oddziaływania w globalnym świecie. Bez zrozumienia tożsamości miasta, nie sposób jego tworzyć.
Jeśli czują się Państwo współodpowiedzialni za kształt i tożsamość naszych miast, nie może Państwa zabraknąć na naszej konferencji.
Program wydarzenia oraz rejestracja:
https://reimpactor.pl/
Zapraszamy !
(16.04.2018)
VIII Międzynarodowa Konferencja
„Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz perspektyw rozwoju Przemysłu 4.0.”
Zaproszenia na VIII Konferencję Naukie społeczne i techniczne
8_formularz zgłoszeniowy

(13.04.2018)
Beyond All Limits 2018: International Congress on Sustainability in Architecture, Planning and Design
Flyer
Invitation Letter
PosterA

(09.04.2018)
XV INTERNATIONAL CONGRESS SUMMER SESSION “MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS”
Form_A-MTM’18-S en
INVITATION MTM18-S

(20.03.1018)
XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej
„Człowiek – Środowisko – Zdrowie”
Data: 08-10 czerwiec 2018
Miejsce: Wrocław, Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184
http://www.zajezdnia.org/
Poznaj, zapamiętaj, zarezerwuj czas!
Tematyka:
Krótko- i długoterminowe skutki zdrowotne zanieczyszczenia powietrza.
Zagrożenia środowiskowe: biologiczne, chemiczne i fizyczne i ich wpływ na zdrowie.
Aktywność fizyczna w zanieczyszczonym środowisku. Urbanizacja, środowisko, zdrowie. Zmiany klimatu a zdrowie. Zagrożenia zdrowia w mieszkaniach.
Humanistyczno – społeczne problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska.
I Komunikat – Konferencja PTMŚ 2018 Wrocław

(02.03.2018)
ZAPRASZAMY NA IV KONFERENCJĘ NAUKOWO-TECHNICZNĄ
“OCHRONA BUDOWLI PRZED WILGOCIĄ I WODĄ NAPOROWĄ”

W dniach 06 – 08 czerwca 2018 roku odbędzie się cykl wydarzeń pod
nazwą IV KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA “OCHRONA BUDOWLI PRZED
WILGOCIĄ I WODĄ NAPOROWĄ”, organizowana przez Instytut Budownictwa
Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Stała Konferencja Ochrona Budowli przed Wilgocią i Wodą Naporową
jest organizowana po raz czwarty. Tegoroczne spotkanie będzie
poświęcone głównie:
– docieplaniu budynków od wewnątrz ze szczególnym
uwzględnieniem obiektów zabytkowych,
– ochronie budowli podziemnych przed wodą naporową.

W ramach konferencji zaplanowano wystawy producentów
materiałów, promocje technologii, prezentacje sprzętu
diagnostycznego.

KOMUNIKAT I
Ulotka_konferencja

(06.02.2018)
Zaproszenie na konferencję pt. “Otwartość i odpowiedzialność społeczna” (2.03.2018 r.)

Otwartość i odpowiedzialność społeczna

(12.07.2017)
Panel naukowy: “Polityka oświatowa – doświadczenia i perspektywy”, organizowany w ramach XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA, w Rzeszowie w dniach 26-27 IX 2017 r.
Zaproszenie do udziału w panelu – Polityka oświatowa
Karta uczestnictwa – Polityka oświatowa

(12.07.2017)
Zaproszenie na konferencję oraz warsztaty Poznań dnia 19.07.2017
Informacje

(26.06.2017)
V Konferencja “Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz PROMOCJI I ROZWOJU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH” 29.09.2017

Serdecznie zapraszam na organizowaną w dniu 29.09.2017 konferencję z cyklu “Nauki Społeczne i Humanistyczne – zakres współpracy na rzecz: promocji i rozwoju badań interdyscyplinarnych”

Artykuły naukowe zgłoszone w ramach konferencji (po uzyskaniu pozytywnych recenzji), opublikowane zostaną w poniższych czasopismach (w zgłoszeniu prosimy o zadeklarowanie typowanego numeru):

1.Czasopismo Psychologiczne (Lista B, 11 pkt., poz. 461)
2.Międzynarodowe Studia Humanistyczne. Społeczeństwo i Edukacja (Lista B, 7 pkt, poz. 2062)
3.Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne Prosopon (Lista B, 6 pkt., poz. 1754)
4.Międzynarodowe Studia Społeczno – Humanistyczne Humanum (Lista B, 7 pkt, poz. 1401)
5.Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (Lista B, 13 pkt., poz. 2490)
6.Praca Socjalna (Lista B, 8 pkt., poz. 1666)
7.Medycyna Pracy (Lista A, 15 pkt. poz. 7952)

Artykuły powinny zostać przesłane do:

 1. a) 08.2017 roku (dotyczy: Czasopisma Psychologicznego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi)uwaga! Zarezerwowane numery ukażą się w roku 2017
 2. b) 09.2017 roku (dotyczy: Międzynarodowe Studia Humanistyczne. Społeczeństwo i Edukacja; Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne ProsoponMiędzynarodowe Studia Społeczno – Humanistyczne Humanum), uwaga! Zarezerwowane numery ukażą się w roku 2017
 3. c)11.2017 roku (dotyczy: Medycyna Pracy; Praca Socjalna) uwaga! Zarezerwowane numery ukażą się w roku 2018

Proszę o przygotowanie tekstów zgodnie z wymogami edytorskimi w/w czasopism, dostępnymi na stronach internetowych każdego z nich.

Zgłoszenia i wszelkie zapytania proszę przesyłać na adres: konferencjazppio@us.edu.pl 

 
Wysokość opłaty konferencyjnej ponoszonej przez uczestników konferencji to: 570 zł. Opłatę należy uiścić do 15.07.2017. Niezmienna pozostała formuła opłaty: za wystąpienie konferencyjne, niezależnie od ilości współautorów oraz bezpłatny udział bierny wszystkich zainteresowanych, niezależnie od statusu.

Wpłaty prosimy dokonać na konto Politechniki Śląskiej w Gliwicach ul. Akademicka 2A 44-100 Gliwice: 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056
ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/ w Gliwicach
Opis wpłaty: „Nauki społeczne i humanistyczne 5”, nazwisko i imię uczestnika
Faktura zostanie wystawiona na podmiot dokonujący przelewu.

Rejestracja:
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 sierpnia 2017 r. poprzez wypełnienie i odesłanie na adres konferencjazppio@us.edu.pl formularza zgłoszeniowego. 

Pozdrawiam,
Małgorzata Dobrowolska
———————————————
dr hab.
MAŁGORZATA DOBROWOLSKA
prof. nzw. w Pol. Śl.
Associate ProffesorPhD
Politechnika Śląska 
Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych
Silesian University of Technology
University College of Social Sciences and Philologies

(12.06.2017)
XXIV Konferencja naukowea w zakresie sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXIV konferencji naukowej w zakresie sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej oraz V sesji studenckiej. Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 października 2017 r. i dotyczyć będzie tematu: Sacrum w komponowanej przestrzeni.

ZAPROSZENIE
Karta zgłoszeniowa

(12.06.2017)
Konferencja Naukowa: “Wartość dodana, czyli interdyscyplinarne płaszczyzny edukacji”

KONFERENCJA:”Wartość dodana, czyli interdyscyplinarne płaszczyzny edukacji”
Dane korespondencyjne
Wymogi edytorskie
LOGOTYP
Logo na wymogi edytorskie

(06.06.2017)
Trzecia Konferencja Zdrowia Publicznego Państw Grupy Wyszehradzkiej
Szanowni Państwo,
W imieniu organizatorów pragnę serdecznie zaprosić Państwa do udziału w Trzeciej Konferencji Zdrowia Publicznego Państw Grupy Wyszehradzkiej, która odbędzie się 19-20 października 2017 roku w Pradze. Wydarzenie to skierowane jest do środowiska naukowego, ale także do lekarzy, specjalistów pracujących na co dzień w dziedzinach powiązanych ze zdrowiem publicznym, przedstawicieli władz publicznych, w tym przedstawicieli samorządu terytorialnego. Poprzednie dwie edycje konferencji odbyły się w Koszycach (2013) oraz w Zabrzu (2015) i spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony odbiorców, zarówno z państw Grupy Wyszehradzkiej, jak i z innych krajów europejskich.

Organizatorami konferencji są:
Stowarzyszenie Medycyny Społecznej i Zarządzania Ochroną Zdrowia Czeskiego Towarzystwa Lekarskiego im. J. E. Purkyně; Instytut Podyplomowej Edukacji Medycznej w Pradze (IPVZ); Słowackie Towarzystwo Zdrowia Publicznego (SAVEZ); Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego (PTZP); Węgierskie Stowarzyszenie Instytucji Badawczych i Szkoleniowych w Zdrowiu Publicznym (HAPHI).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji http://conference2017.ipvz.cz/  Jednocześnie informuję, iż termin rejestracji uczestników upływa 15 czerwca 2017.

Z wyrazami szacunku
dr n. med. Krzysztof Kaczmarek
Członek Komitetu Organizacyjnego Trzeciej Konferencji Zdrowia Publicznego Państw Grupy Wyszehradzkiej

(06.06.2017)
Kuźnia Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych PAN
Rozpoczął się nabór na warsztaty dla doktorantów Kuźnia Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych PAN. KMT AMU powstała z myślą o młodych naukowcach na wczesnym etapie kariery, jakim są studia doktoranckie, a jej głównym celem będzie rozwijanie umiejętności niezbędnych w pracy naukowej. Tegoroczna edycja skierowana jest głównie do naukowców, którzy swoje zainteresowania skupiają wokół nauk rolniczych, biologicznych, chemicznych, medycznych i matematycznych.
W trakcie warsztatów planowane jest przeprowadzenie szkoleń o następującej tematyce:
• prezentacja projektów naukowych (NCBiR/NCN),
• analiza statystyczna wyników badań,
• emisja głosu.
Warsztaty będą prowadzone w trzech dziesięcioosobowych grupach, co pozwoli na indywidualne podejście prowadzącego do każdego z uczestników.

KMT AMU odbędzie się w dniach 27-30 września 2017 roku w Jabłonnie k. Warszawy

Nabór wniosków potrwa do 17 czerwca 2017 r.
Ogłoszenie wyników naboru 20 czerwca 2017 r.
Ostateczny termin dokonania opłaty zjazdowej 25 czerwca 2017 r.
Więcej informacji na stronie: http://kmtamu.com.pl W razie pytań prosimy o kontakt: biuro@kmtamu.pl

(06.06.2017)
Zaproszenie na 5. Ogólnopolską Konferencję na temat Zanieczyszczenia Światłem
Zapraszamy do udziału w 5. Ogólnopolskiej Konferencji na temat Zanieczyszczenia Światłem, która odbędzie się 19-20 października 2017 roku w Warszawie.

Konferencja jest wyjątkową okazją do spotkania się przedstawicieli świata nauki, administracji publicznej, branży oświetleniowej i organizacji pozarządowych, którzy zainteresowani są problematyką minimalizacji negatywnego wpływu nocnego światła na środowisko i zdrowie człowieka.

Tematyka konferencji obejmuje m.in. poniższe zagadnienia:

– wpływ zanieczyszczenia światłem na funkcjonowanie organizmów żywych,
– oddziaływanie światła nocą na psychikę i fizjologię człowieka,
– technologie oświetleniowe, w tym oświetlenie LED,
– techniczne i prawne metody ograniczania zanieczyszczania światłem,
– funkcja praktyczna i estetyczna oświetlenia w przestrzeni publicznej,
– jasność nocnego nieba i jej znaczenie w astronomii obserwacyjnej,
– naziemne i satelitarne metody oceny intensywności zanieczyszczenia światłem,
– ciemne niebo, jako fundament turystyki astronomicznej,
– społeczna świadomość problemu zanieczyszczenia światłem.

Szczegóły na temat wydarzenia dostępne są pod adresem http://noc.edu.pl/.

(11.05.2017)
Konkurs poetycki Spojrzenia 2017
Uprzejmie zawiadamiamy, że Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu ogłosiła konkurs poetycki pod hasłem “…nie tylko zbrodnie są u nas możliwe” w ramach VII edycji Spojrzeń 2017. Konkurs adresowany jest do studentów (osób w wieku do 24 lat). Patronką tegorocznej edycji Spojrzeń jest Wisława Szymborska. Pod tym linkiem znajdą Państwo szczegółowe informacje http://www.wbp.poznan.pl/biblioteka/konkursy/spojrzenia-2017-konkurs-poetycki/

Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 19 maja 2017 roku na adres:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
ul. B. Prusa 3, 60-819 Poznań
z dopiskiem: Konkurs Spojrzenia 2017
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 12 czerwca 2017 roku w siedzibie WBPiCAK w Poznaniu.

(11.05.2017)
Zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukowo- branżową “Eco Innovation Summit”
Konferencja organizowana jest przez: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Centrum Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i Monitoringu Ekosystemów, Stowarzyszenie Eko-Biegły, Fundacja Rozwoju Nauki i Biznesu w obszarze Nauk Medycznych i Ścisłych.

Konferencja odbędzie się 2 czerwca 2017 roku, we Wrocławiu

Głównym celem konferencji jest pobudzenie kreatywności w obszarze ekoinnowacji.
Ponadto promować będziemy postawy pro ekologiczne i proinnowacyjne społeczeństwa, pokażemy innowacyjne i proekologiczne technologie.

W ramach konferencji zaplanowaliśmy również konkurs z nagrodami, na najlepsze prace badawczo- rozwojowe w obszarze ochrony środowiska.
Dodatkowo, wydarzenie zostało skonstruowane tak, aby umożliwić integrację środowiska naukowego z przedsiębiorcami.

Konferencja jest o tematyce ekologicznej, stąd zastosujemy innowacyjne rozwiązania, takie jak:
• treści, agendę, materiały konferencyjne udostępnione w internecie i na urządzeniach mobilnych (na miejscu konferencji gwarantujemy dostęp do wifi)
• gadżety proekologiczne
• minimalizację kampanii reklamowej w postaci papierowej na rzecz mediów społecznościowych i internetowych

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami i harmonogramem na stronie:
http://ecoinnovationsummit.eu/

(11.05.2017)
Ogólnopolska Specjalistyczna Konferencja Młodych Naukowców – Spojrzenie Młodych Naukowców
http://www.doktorant.com.pl/index.php/smn2017nowosc
(Warszawa i Kraków – październik 2017)

(11.05.2017)
Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Naukowców – Nowe wyzwania dla polskiej nauki
http://www.doktorant.com.pl/index.php/nwdpn2017
(Gdańsk 10.09.2017)

(26.04.2017)
Interdyscyplinarna konferencja naukowa: Przestrzenie rekreacji – Granice i Konteksty
Szanowni Państwo,
Zespół Zakładu Geografii Rekreacji w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej poświęconej granicom i kontekstom przestrzeni rekreacji. Konferencja „Przestrzenie rekreacji – granice i konteksty” odbędzie się na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 21–22 listopada 2017 r.
Globalizacja, błyskawiczna dyfuzja innowacji, swoboda podróżowania, rozwój mediów i nowoczesnych technologii – to tylko niektóre z ogólnych światowych trendów mających odzwierciedlenie w sferze rekreacji. W efekcie mamy do czynienia z ciągłymi przemianami sposobów spędzania czasu wolnego, szybkim ich upowszechnianiem, odkrywaniem i zagospodarowywaniem na potrzeby rekreantów nowych przestrzeni, a także z ustawicznym poszukiwaniem coraz bardziej oryginalnych i wyrafinowanych form wypoczynku.
Sposób spędzania czasu wolnego jest ważnym kryterium oceny funkcjonowania jednostki w społeczeństwie. Rekreacja stała się kolejnym, powszechnie pożądanym dobrem konsumpcyjnym, umożliwiającym nie tylko regenerację sił fizycznych i psychicznych, ale także – a może przede wszystkim – manifestacją statusu społecznego i stylu życia. W hedonistycznym społeczeństwach konsumpcyjnych dobra i usługi są dla konsumentów źródłem przyjemności, sposobem wyrażania aspiracji, odrębności, a także przeżywania ekscytujących i urozmaiconych doświadczeń, bez których niemożliwa jest ogólna satysfakcja z życia. Dlatego coraz większym uznaniem cieszą się ci, którzy nie tylko dysponują czasem wolnym, ale również potrafią go kreatywnie zagospodarować.
Przemiany ustrojowe lat 90. XX w. włączyły Polskę i państwa środkowej Europy w nurt światowej gospodarki wolnorynkowej, jednak związana z początkami transformacji gospodarczej pauperyzacja społeczeństwa sprawiła, że koniunktura na usługi rekreacyjne pojawiła się z dużym opóźnieniem w stosunku do krajów zachodnich, m.in. wraz z powstaniem i rozwojem klasy średniej. Od kilkunastu lat obserwujemy niezwykle dynamiczny, żywiołowy rozwój form rekreacji. Skala i charakter opisywanego zjawiska niewątpliwie warte są głębszej analizy i refleksji naukowej, również w kontekście przestrzennym. Mamy nadzieję, że zaproponowana Państwu tematyka konferencji stanie się przedmiotem ożywionej dyskusji podczas spotkania w Łodzi. Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że nasze spotkanie naukowe będzie przyczynkiem do wymiany poglądów, doświadczeń badawczych i branżowych na temat granic i kontekstów przestrzeni rekreacji.

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym w załączniku komunikatem nr 1 oraz kartą zgłoszeniową. Zachęcamy także do rozsyłania informacji do osób zainteresowanych tą problematyką.

karta_zgloszeniowa
komunikat nr 1

http://www.turyzm.edu.pl/przestrzenierekreacji.php
https://www.facebook.com/events/842199049253626/

(24.04.2017)
Circular Economy in the building construction sector. NCC as a generator of an eco- economy in building industry
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP zaprasza do wzięcia udziału w podsumowującym program BRIMEE seminarium, „Circular Economy in the building construction sector. NCC as a generator of an eco- economy in building industry”.

Seminarium odbędzie się w siedzibie SARP w dniu 17 maja br., w godz. 9:00-15:00.
Wszystkie prezentację odbędą się w języku angielskim.

Szczegółowy program seminarium będzie dostępny na stronie www.sarp.org.pl oraz zostanie do Państwa przesłany.

Udział w seminarium jest bezpłatny, natomiast rejestracja konieczna. Ilość miejsc ograniczona.  
Link poniżej:

https://www.eventbrite.co.uk/e/circular-economy-in-the-building-construction-sector-ncc-as-a-generator-of-an-eco-economy-in-tickets-33390326365

(20.04.2017)
5 Konferencja Dydaktyki Akademickiej na Uniwersytecie Gdańskim
Drodzy Nauczyciele akademiccy,
już po raz piąty zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Dydaktyki Akademickiej „IDEATORIUM” na Uniwersytecie Gdańskim.

Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2017 r. i adresowana jest do wszystkich nauczycieli akademickich, doktorantów (niezależnie od dziedziny wiedzy) oraz każdego, kto zainteresowany jest poszukiwaniem inspiracji do budowania przestrzeni edukacyjnej przyjaznej studentowi.

Formuła Konferencji pozwala każdemu uczestnikowi zaprezentować swoje doświadczenia, pomysły lub poglądy dotyczące kształcenia akademickiego w kilkunastominutowych wystąpieniach ideatoryjnych (termin zgłoszeń: 31 marca br.). W programie Konferencji, oprócz 3 sesji „Ideatorium” (w których m.in. Kahoot na wykładzie Slow Education, metody symulacyjne, mnemotechniki w dydaktyce akademickiej, film, aplikacja Socrative, Small Teaching, Szkolna Internetowa Gra Giełdowa i in.), także wykład „Dlaczego warto wierzyć w studenta?”, debata ekspercka „Marketing w sali wykładowej – czy i jak się sprzedać?”, sesja plakatowa, 3 sesje warsztatowe (Moodle, tutoring akademicki, zarządzanie czasem nauczyciela akademickiego) oraz wieczór integracyjny dający możliwość nieformalnej wymiany myśli.

Zapraszamy do zgłaszania wystąpień ustnych, plakatowych lub udziału biernego. Opłata konferencyjna wynosi 180 zł (do 30 kwietnia br.).

Strona Konferencji: www.ideatorium.ug.edu.pl
Profil na fb: https://www.facebook.com/KonferencjaDydaktyczna
Film studentów gdańskich uczelni z zeszłorocznej Konferencji „Co studenci myślą o wykładowcach” dostępny jest tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=ZcHW3_qr1nw&feature=youtu.be

Wszelkie dodatkowe informacje: ideatorium@ug.edu.pl, tel. 502 494 189.
Zapraszamy znowu do Gdańska na moc inspiracji:)

W imieniu Komitetu Organizacyjnego,
dr hab. prof. UG Joanna Mytnik
Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
joanna.mytnik@biol.ug.edu.pl

(11.04.2017)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Nauka Okiem Młodego Naukowca”

Fundacja Promovendi zaprasza Studentów, Doktorantów i Młodych Naukowców do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Nauka Okiem Młodego Naukowca”, która odbędzie się 10 czerwca 2017 r. w Łodzi (Centrum Biznesowe „Faktoria”, ul. Dowborczyków 25, Łódź).

Konferencja organizowana jest z myślą o Tobie!!!

Dlaczego?

 • stawiamy na interdyscyplinarność, tematyką konferencji będą zagadnienia przedstawione przez Was;
 • wydarzenie naukowe skierowane głównie do studentów, doktorantów i młodych naukowców;
 • możliwość zaprezentowania prac badawczych jak również przeglądowych;
 • dogodna forma prezentacji: wystąpienie ustne, prezentacja posteru, film;
 • publikacja książki abstraktów z numerem ISBN – dorobek naukowy w postaci doniesień konferencyjnych;
 • publikacja nadesłanych rozdziałów w monografii – 5 pkt. MNiSW;
 • publikacja nadesłanych artykułów w czasopiśmie naukowym „World Scientific News” (lista B – 6 pkt. MNiSW);
 • w programie konferencji przewidziane jest szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu;
 • każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji;
 • najlepsze prezentacje i postery zostaną wyróżnione, a ich autorzy otrzymają atrakcyjne nagrody oraz dyplomy;
 • nad merytoryką konferencji będzie czuwał Komitet Naukowy;
 • atrakcyjna wysokość opłaty konferencyjnej;
 • wieczorem przewidywane spotkanie integracyjne „rozmowy w kuluarach”.

Warto wziąć udział w konferencji?
Oceń sam!

Zapraszamy do rejestracji: https://goo.gl/forms/wDgHcZAPeWb1hQK82

Za ile?  Od 199 zł

Masz pytanie? Chętnie na nie odpowiemy: mlodynaukowiec@promovendi.pl
Profil Fundacji na FB: https://www.facebook.com/fundacja.promovendi/
Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/1054167611395027/

(01.02.2017)
Ogólnopolska Konferencja naukowa „NATURALni 2017”
Ogólnopolska Konferencja naukowa „NATURALni 2017” – skierowana jest do młodych naukowców, zaczynając od studentów I i II stopnia studiów, poprzez doktorantów aż do osób, które uzyskały tytuł doktora w ostatnich 5 latach. Tematyka Konferencji obejmuje zagadnienia takie jak:
• ekologia;
• ochrona środowiska;
• odnawialne źródła energii;
• rolnictwo;
• leśnictwo;
• inżynieria środowiska;
• produkcja zdrowej żywności;
• weterynaria i hodowla zwierząt.

Konferencja odbędzie się dnia 11 marca 2017 r. w Łodzi.

Uczestnictwo w Konferencji to doskonała okazja do zaprezentowania wyników swoich prac naukowo-badawczych oraz cennej dla naukowców dyskusji i wymiany myśli pozwalającej na rozwiązanie napotkanych podczas pracy problemów.

Podczas Konferencji będziecie mieli Państwo możliwość wygłoszenia prezentacji lub przedstawienia plakatu na tematy prowadzonych przez Państwa badań w zakresie wymienionych wcześniej zagadnień.

Każdy z uczestników konferencji otrzyma certyfikaty uczestnictwa potwierdzający wygłoszenie prezentacji lub przedstawienie posteru. Podczas konferencji zostanie wybrana najlepsza prezentacja i najlepszy poster a ich autorzy otrzymają atrakcyjne nagrody.

Więcej informacji na stronie www.promovendi.pl w zakładce Konferencje.

Zapraszamy do rejestracji !!!

https://goo.gl/forms/8qi3fCR9kHSsBKwl2

(26.01.2017)
IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017
IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017 to wydarzenie naukowe, którego celem jest stworzenie interdyscyplinarnego panelu dyskusyjnego. W jego skład wejdą pracownicy naukowi, doktoranci i studenci z całego kraju, którzy będą mieli okazję podzielić się wynikami badań własnych, ciekawymi zagadnieniami naukowymi oraz swoją pasją do prezentowanego tematu.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wysłuchania wykładów zaproszonych gości i innych uczestników wydarzenia, a ponadto wygłoszenia własnego wystąpienia ustnego, prezentacji posteru naukowego oraz wydania rozdziału w monografii naukowej.

Podczas konferencji istnieje możliwość prezentacji prac z następujących obszarów wiedzy:
– obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
– obszar nauk przyrodniczych;
– obszar nauk ścisłych;
– obszar nauk technicznych;
– obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;
– obszar nauk humanistycznych;
– obszar nauk społecznych;
– obszar sztuki.

Aby uzyskać status uczestnika należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na naszej stronie.
Rejestracja trwa do 14 lutego 2017 roku.

Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są na: www.konferencja-tygiel.pl?utm_source=eb_m3

(09.11.2016)
IX Konferencja Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska EKO-DOK 2017
Serdecznie zapraszamy na IX Konferencję Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska EKO-DOK 2017, która odbędzie się w okolicach Wałbrzycha w dniach 23-25 kwietnia 2017 r.

Referaty zaakceptowane przez Komitet Naukowy zostaną opublikowane w indeksowanych w Web of Science materiałach konferencyjnych (15 punktów).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszej nowej stronie internetowej www.eko-dok.pl.

Z wyrazami szacunku
Komitet Organizacyjny