Szanowni Państwo
Uniwersytet Warszawski – Instytut Historii Sztuki oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Instytut Archeologii mają zaszczyt zaprosić na konferencję międzynarodową Preventive conservation of the human environment 6. Architecture as part of the landscape Konserwacja zapobiegawcza środowiska 6. Architektura jako element krajobrazu

24 października 2016
UKSW: Aula Schumana

25 października 2016
UW: Sala Balowa w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich i Sala Kolumnowa Wydziału Historycznego

Program konferencji: http://pche6.wordpress.com/
konserwacja-zapobiegawcza-srodowiska-6_2016