Uprzejmie informujemy, że decyzją Władz Wydziału na studia drugiego stopnia kierunku:

  • Architektura – można przyjmować kandydatów tylko po studiach pierwszego stopnia z tytułem zawodowym inżynier architekt