REKRUTACJA na studia II st Architektura – krok po kroku – Architektura na sem. letni

Rekrutacja na studia II stopnia na kierunkach Architektura i Architecture:

Uwaga rekrutacja online

https://www.put.poznan.pl/pl/aktualnosc/komunikat-dla-kandydatow

Termin elektronicznej rejestracji kandydatów oraz wnoszenia opłaty rekrutacyjnej: od 05.01.2021r. do 12.02.2021r.

Opłata rekrutacyjna:
wpłata na indywidualny numer konta bankowego wygenerowany przez system rejestracji elektronicznej.

Rozmowa kwalifikacyjna:

  • na studia stacjonarne drugiego stopnia: 16.02.2021 r. – na kierunki Architektura oraz Architecture
  • Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia, pracy dyplomowej inżynierskiej oraz portfolio
  • W toku rozmowy porusza się zagadnienia dotyczące architektury i urbanistyki, w tym wiedzy inżynierskiej oraz szeroko rozumianej kultury

Opłata rekrutacyjna – krok po kroku

Kandydat wnosi jedną opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia, za daną formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne) i rodzaj studiów (I, II stopnia), bez względu na liczbę wskazanych kierunków. W przypadku wskazania kierunków, dla których obowiązują różne opłaty, wnosi opłatę wyższą. Wysokość opłaty ustala rektor. Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji kandydaci składają komplet dokumentów.

https://www.put.poznan.pl/pl/aktualnosc/rekrutacja-na-studia-stacjonarne-ii-stopnia