Przykładowe tematy egzaminacyjne z rysunku na kierunek:
Architektura

Sesja 1
Temat: Siedząca postać.
Opis zadania: Narysuj siedzącą na krześle postać, zachowując proporcje i
stosując światłocień. Zwróć uwagę na zróżnicowanie formy i faktury
materiałów oraz relację światła i cienia.
Format: 50×70
Technika ołówek.
Sesja II
Temat: Kompozycja
Opis zadania: mając do dyspozycji 7 sześcianów, utwórz kompozycję
przestrzenną ustawiając poszczególne elementy w dowolny sposób. Zaznacz
wyraźnie przenikanie wzajemne poszczególnych form (jeżeli występuje) oraz
relację światła i cienia. Kompozycję przestrzenną przestaw w ujęciu
perspektywicznym.
Format: 50×70
Technika ołówek.

Sesja I
Temat: Martwa natura
Opis zadania: narysuj w perspektywie przedstawioną kompozycję
przestrzenną. Zwróć uwagę na zróżnicowanie formy i faktury materiałów,
proporcje i konstrukcję brył praz relacje światła i cienia. Do kompozycji dodaj
dowolnie wybrany motyw zieleni.
Format: 50×70
Technika: ołówek
Sesja II:
Temat: Przenikanie form
Opis zadania: mając do dyspozycji prostopadłościan, ostrosłup sześciokątny i
walec utwórz kompozycję przestrzenną ustawiając poszczególne elementy w
dowolny sposób. Zaznacz wyraźnie przenikanie wzajemne poszczególnych
form oraz relacje światła i cienia. Wysokość poszczególnych elementów
kompozycji dobierz stosując powtarzalny moduł
a dla najkrótszego boku
prostopadłościanu. Kompozycję przestrzenną przedstaw w ujęciu
perspektywiczny.
Format: 50×70
Technika: ołówek

Sesja I:
Temat: Kompozycja
Opis zadania: narysuj w widoku perspektywicznym stosując światłocień
kompozycję przestrzenna, wykorzystując wszystkie elementy umieszczone na
ilustracji (na ilustracji znajdowały się: kwadrat, koło, trójkąt, prostokąt) i
ustawiając je w dowolny sposób. Wysokości i wielkość poszczególnych
elementów kompozycji dobierz według własnego uznania.

Elementy mogą się wzajemnie przenikać i powtarzać. Źródło oświetlenia
dobierz dowolnie.
Format: 50×70
Technika: ołówek
Sesja II:
Temat: Perspektywa
Opis zadania: narysuj z użyciem światłocienia widok fragmentu zabudowy
podcieniowej (arkady) w perspektywie.
Format: 50×70
Technika: ołówek

Sesja I:
Temat: Rysunek z wyobraźni
Opis zadania: z uwzględnieniem światłocienia narysuj z pamięci w
perspektywie salon współczesnego domu. Zwróć uwagę na zróżnicowane
formy i faktury materiałów, proporcje i konstrukcję brył, elementy wnętrza orz
relacje światła i cienia.
Format: 50×70
Technika: ołówek
Sesja II:
Temat: Zadanie projektowe
Opis zadania: projekt przystanku autobusowego z wiatą. Z dowolnych
materiałów zaprojektuj przystanek autobusowy przeznaczony dla kilku
(max.10) osób. Z uwzględnieniem światłocienia narysuj w perspektywie
zaprojektowany obiekt umieszczając go w przestrzeni miasta. W rysunku
należy uwzględnić światłocień. Punkt widzenia, kierunek oświetlenia oraz
fakturę należy dobrać samodzielnie. Niektóre ściany brył mogą być dowolnie
przezroczyste.
Format: 50×70
Technika: ołówek

Sesja I:
Podziel ustawiony pionowo arkusz egzaminacyjny na dwie części w proporcji 2/3 (na górze) i 1/3 (na dole arkusza). W dolnej części zaprojektuj kompozycję figur płaskich składającą się z minimum pięciu elementów. W górnej części planszy poniższą kompozycję płaską przedstaw w formie trójwymiarowej. Użyj perspektywy i światłocienia.
Format: 50×70
Technika: ołówek
Sesja II:
Narysuj w perspektywie pierzeje wąskiej ulicy i nadaj jej skalę przez wprowadzenie postaci człowieka. Użyj perspektywy horyzontalnej i światłocienia.
Format: 50×70
Technika: ołówek