Informacje dla studentów 1 roku

 

Konkursy
Konferencje

Rekrutacja na nowy kierunek ARCHITEKTURA WNĘTRZ na Wydziale Architektury PP

Rekrutacja na studia I i II stopnia na Politechnice Poznańskiej