Konkursy
Konferencje

Rekrutacja na nowy kierunek ARCHITEKTURA WNĘTRZ na Wydziale Architektury PP

Rekrutacja na studia I i II stopnia na Politechnice Poznańskiej

Rekrutacja na II stopień studiów na kierunki Architektura i Architecture na rok akademicki 2019/2020.

Rozmowy kwalifikacyjne na studia II stopnia na kierunki Architektura i Architecture odbywają się 18 lutego 2020r. Wszyscy kandydaci przychodzą na godz. 09:00. Przydział do sal będzie widoczny na indywidualnym koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w dniu 17.02 po godz. 14:00. Kandydaci, którzy ukończyli studia na WAPP w 2020 r., nie muszą przynosić na rozmowę kwalifikacyjną zaświadczenia ze średnią ocen za studia.

Termin elektronicznej rejestracji kandydatów oraz wnoszenia opłaty rekrutacyjnej: od 10.12.2019r. do 13.02.2020r.

Opłata rekrutacyjna:
wpłata na indywidualny numer konta bankowego wygenerowany przez system rejestracji elektronicznej.

Rozmowa kwalifikacyjna:

  • na studia stacjonarne drugiego stopnia: 18.02.2020r. – na kierunki Architektura oraz Architecture
  • Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia, pracy dyplomowej inżynierskiej oraz portfolio
  • W toku rozmowy porusza się zagadnienia dotyczące architektury i urbanistyki, w tym wiedzy inżynierskiej oraz szeroko rozumianej kultury

Rozmowy będą odbywać się w budynku Wydziału Architektury na ul. Nieszawskiej 13 A.
Przydział do konkretnej sali będzie wyświetlony na indywidualnych kontach kandydatów w systemie rekrutacyjnym najpóźniej 17.02.2020r.

Więcej informacji w zakładce Rekrutacja na studia II stopnia.