Publikacja autorstwa dr inż. arch. Grażyny Kodym-Kozaczko Urbanistyka Poznania w XX wieku. Przestrzeń, ludzie, idee wydana przez Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej  otrzymała wyróżnienie w pierwszej edycji Konkursu o Nagrodę Marka Witruwiusza zorganizowanego przez Komitet Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk. Wręczenie honorowego dyplomu odbyło się na uroczystym posiedzenie KAiU w siedzibie PAN w Pałacu Staszica w Warszawie w dniu 15 czerwca 2018 roku.

Książka dr inż. arch. Grażyny Kodym-Kozaczko prezentuje wielopłaszczyznową  analizę  rozwoju przestrzennego Poznania w XX wieku na tle polskiej i europejskiej myśli urbanistycznej, w kontekście politycznej, społecznej i gospodarczej sytuacji miasta z uwzględnieniem specyfiki miejscowego środowiska twórczego oraz społeczności miasta. Publikacja jest podsumowaniem badań nad urbanistyką Poznania  prowadzonych przez autorkę na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej w ramach grantu habilitacyjnego N N527 118 140 o analogicznym jak książka tytule, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.