Konsultacje zakresu konstrukcji dla dyplomantów inżynierskich IAPP

Konsultacje zakresu konstrukcji dla dyplomantów inżynierskich IAPP odbywać się będą w środy w godzinach 9:00 – 9:45 oraz 16:45 – 17:30 w sali 405 bud. A.

Konsultacje prowadzi dr inż. Jacek Nabzdyk.

KONKURS STUDENCKI NA MODERNIZACJĘ ZESPOŁU BUDYNKÓW POZNAŃSKIEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ

KONKURS STUDENCKI NA MODERNIZACJĘ ZESPOŁU BUDYNKÓW POZNAŃSKIEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I stopnia im. Henryka Wieniawskiego i POZNAŃSKIEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II stopnia im. Mieczysława Karłowicza
PRZY ULICY SOLNEJ W POZNANIU.
DLA STUDENTÓW II STOPNIA ARCHITEKTURY NA WAPP

Materiały w postaci inwentaryzacji budynku oraz opis – dostępny w Zakładzie Historii, Teorii i Ochrony Dziedzictwa.
W celu otrzymania dostępu do materiałów lub w celu uzyskania dalszych informacji należy kontaktować się z dr inż. arch. Agnieszką Rumież: agnieszka.rumiez@put.poznan.pl

REGULAMIN KONKURSU

Modernizacja POSM – Brief Konkursowy

 

Zmiana w harmonogramie konsultacji dra inż. arch. Borysa Siewczyńskiego

Uprzejmie informujemy, że od poniedziałku 02.12.2019 r. do końca semestru następuje zmiana w harmonogramie konsultacji dra inż. arch. Borysa Siewczyńskiego.
Konsultacje poniedziałkowe (11:30 – 13:00) zostają przeniesione na środę, na godziny 11:45 – 13:15.
Pozostałe godziny konsultacji pozostają bez zmian.

Zapisy na egzamin z języka obcego

EGZAMIN sesja zimowa – studia stacjonarne

EGZAMIN sesja zimowa – studia stacjonarne egzamin poprawkowy

Foreign language exams – full time studies winter sesion of 2019/20

Foreign language retake exams full time studies winter session of 2019/20

ArchiLAB – dodatkowe godziny konsultacyjne dla studentów kierunku Architektura Wnętrz

Uprzejmie informujemy o dodatkowych godzinach otwarcia pracowni konsultacyjnej Archilab począwszy od dnia 25.11.2019 r.
Dodatkowe godziny są dedykowane studentom kierunku Architektura Wnętrz i będą miały następujący wymiar:
– Tygodnie nieparzyste: poniedziałki godz. 17:30 – 19:00
– Tygodnie parzyste: poniedziałki godz. 13:30 – 15:00

CHIŃSKO-POLSKI KONKURS „ART & DESIGN” ORGANIZOWANY JEST PRZEZ CHIŃSKO – POLSKIE KONSORCJUM UNIWERSYTECKIE.

Współorganizatorem I edycji, w której studenci WAPP odnieśli wielki sukces, był Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej.
Kapituła Konkursowa w kategorii „Zadany projekt motywu – projekt Logo” wybrała jako zwycięskie (ex aequo) prace Pana Oskara Czajkowskiego oraz Pana Pawła Woźniaka.
Wyróżnienia zdobyły trzy prace, których autorami są:
– Pani Kaja Bursa,
– Pani Karolina Mizeraczyk,
– Pani Katarzyna Stupałkowska.
W kategorii „Samodzielnie Zainicjowany Projekt” Kapituła Konkursowa wybrała jako zwycięską pracę Pani Doroty Woźniak, przyznając także dwa wyróżnienia Pani Marcie Flak oraz Panu Radosławowi Ptaszyńskiemu.
Gratulując Laureatom, zeszłorocznej edycji, zapraszamy do udziału w II edycji konkursu Art & Design Competition 2020: „Mind & Senses in Art & Design”, organizowanego w ramach Chińsko-Polskiego Konsorcjum Uniwersyteckiego (SPUC).

Gospodarzem tegorocznej edycji jest Politechnika Śląska we współpracy z Uniwersytetem Śląskim.
Tematem konkursu „Mind & Senses in Art & Design”, adresowanego do studentów i pracowników wszystkich uczelni zrzeszonych w Chińsko-Polskim Konsorcjum Uniwersyteckim, są indywidualne interpretacje oraz odniesienia do tradycji i współczesności codziennego życia krajów partnerskich Konsorcjum, mogące stać się przyczynkiem do wzajemnego poznania i zbliżenia kultur oraz ich promocji.
Uczestnicy projektu zobowiązani są do przygotowania jednej pracy w wybranej przez siebie kategorii tematycznowarsztatowej.
Prace konkursowe należy składać na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej przy ul. Akademickiej 7 w Gliwicach w terminie do dnia 15 grudnia 2019 r.

Osoby uprawnione do kontaktu w sprawie konkursu są:
1) dr hab. inż. arch. Natalia Bąba-Ciosek, prof. PŚ
2) dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak, prof. PŚ
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie https://www.polsl.pl/en/Pages/artanddesign.aspx

E-learning dla studentów I roku “Usługi biblioteczne i informacyjne”

Dostęp do kursu: https://moodle.put.poznan.pl/ – zakładka Biblioteka

Zasady zaliczenia:
1. Należy zapoznać się z kursem. Aby móc otworzyć test zaliczeniowy (w podanym niżej terminie) konieczne jest ukończenie kursu. Oznacza to, że każdy z punktów w kursie musi być przeczytany.
2. W terminie sesji zimowej otwarty zostanie test. Test składa się z 5 pytań wybieranych losowo. Aby zaliczyć, należy odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 3 pytania. Na rozwiązanie go są 4 minuty. Wynik podany jest na końcu testu.
3. Zaliczenie kursu odbywa się poprzez rozwiązanie testu, który jest dostępny w kursie w terminie 17.01.2020 r. – 17.02.2020 r.
4. Możliwe jest drugie podejście do testu (po pół godzinie). Liczy się najwyższa ocena.
5. O wpisie do indeksu zostaniesz powiadomiona/y poprzez system e-proto.

Plan zajęć z przedmiotu “Umiejętności informacyjne” dla studentów 5 semestru.

Ubezpieczenie NNW

Zakres ochrony_40 000 zł

Zakres ochrony_50 000 zł

“Urban social movements” or/and “right to the city movements”? – call for papers

‘Urban social movements’ or/and ‘right to the city movements’?
Social dynamics of self-organization processes and contemporary
urban regimes

Fundacja im. S. Kuryłowicza: nowa edycja programów TEORIA i PRAKTYKA

Szanowni Państwo!

18 października na Wydziale Politechniki Warszawskiej odbył się wykład cenionej duńskiej architektki Dorte Mandrup połączony z prezentacjami laureatek Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA, programów Fundacji im. Stefana Kuryłowicza kierowanych do studentów i absolwentów wydziałów architektury.

Nagrodę w konkursie TEORIA jury przyznało Małgorzacie Neumann i Zofii Zuchowicz za esej „Terrain vague” w Polsce. Nieoczywisty potencjał terenów porzuconych. Stypendium PRAKTYKA wygrał projekt Oddział Warszawa Agnieszki Dąbek, wizja miasta dostosowanego do potrzeb seniorów.

Chcielibyśmy poinformować, że wystartował nabór do kolejnej edycji Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA.

Szczegółowe informacje o programach na stronie www.fundacja-sk.pl;
Materiały o wykładzie Dorte Mandrup i tegorocznych laureatkach: https://we.tl/t-WAcFmuCpeR

Studenci 1 roku – podział na zajęcia z Wychowania Fizycznego

Zajęcia z WF dla studentów 1 roku

Uwaga dyplomanci piszący pracę dyplomową w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego

Uprzejmie informujemy, że uzupełnione karty tematyczne należy składać w formie papierowej (podpisane przez promotora) i elektronicznej (plik word):

Studenci I stopnia do 25.10.2019
Studenci II stopnia do 31.03.2020

Akredytacja na lata akademickie od 2018/2019 do 2022/2023

Facebook WAPP

Szanowni Państwo,
postanowiliśmy udoskonalić naszego Facebook’a, aby przekazywać Państwu więcej informacji, szybciej i lepiej. Stąd dokonaliśmy połączenia naszych dwóch kanałów informacji tj. Facebook’a kierunku ARCHITEKTURA i kierunku ARCHITEKTURA WNĘTRZ Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Od dziś znajdziecie w jednym miejscu wszystkie ważne dla Was informacje.

https://www.facebook.com/wapppoznan
//
WAPP (Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej)