(20.12.2018)

Uwaga Studenci 1 i 3 semestru!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20.12.2018 wykłady prowadzone przez dr hab. inż. architekta Macieja Janowskiego, z przedmiotów:
– Teoria podstaw projektowania architektonicznego z elementami ergonomii 1;
oraz
-Teoria i zasady projektowania architektury mieszkaniowej 1;
zostają odwołane.

(17.12.2018)

Uwaga Studenci 5 semestru!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17.12.2018 nie odbędzie się wykład z Projektowania Obiektów Mieszkaniowych 2 .
Termin jego odrobienia zostanie podany w trakcie kolejnego spotkania.

(07.11.2018)
Nieobecność pani dr inż. arch. Agnieszki Janowskiej oraz pana dr hab. inż. arch. Macieja Janowskiego 
Uprzejmie informujemy, że w dniach 13-14.11.2018, dr inż. arch. Agnieszka Janowska oraz dr hab. inż. arch. Maciej Janowski będą nieobecni.
Przypadające w tych dniach dyżury zostają przełożone na 15.11.2018 (A.Janowska) oraz 21.11.2018 (M.Janowski).

(24.10.2018)
Dear Students,

I kindly inform that obligatory Industrial Safety and Fire Training will take place on Monday, 26th of November 2018 in room no 215 building C at 3:45-7:00 pm.

Participation in training is necessary to complete semester.

(24.10.2018)
Obowiązkowe szkolenia bhp i ppoż. dla studentów 1 roku Architektury

Szanowni Państwo
Uprzejmie informuję, że w listopadzie odbędą się obowiązkowe szkolenia bhp i ppoż. dla studentów 1 roku Architektury. Zaliczenie szkolenia jest konieczne do uzyskania zaliczenia semestru. Szkolenie prowadzi dr inż. Adam Górny. Poniżej podaje terminy dla poszczególnych grup:

Grupy 1.1-1.3
15.11.2018 czwartek, godz. 17:20-20:30, sala B

Grupy 1.4-1.6
23.11.2018 piątek, godz. 13:30-16:40, sala C

Grupy 1.7-1.9
29.11.2018 czwartek, godz. 17:20-20:30, sala B

Grupy 1.10-1.12
13.11.2018 wtorek, godz. 16:10 – 19:20, sala B

Grupy 1.13-1.15
15.11.2018 czwartek, godz. 11:10 – 14:20, sala B

Studenci, którzy powtarzają ten przedmiot lub muszą go zaliczyć jako różnicę programową, mogą dołączyć do wybranej grupy (należy posiadać przy sobie decyzję o powtarzaniu przedmiotu lub spis różnic programowych do okazania prowadzącemu)

(24.10.2018)
Dyżur dr inż. arch. Agnieszki Janowskiej
Uprzejmie informujemy, że dyżur dr inż. arch. Agnieszki Janowskiej w dniu 25.10.2018 nie odbędzie się.
Termin kolejnego dyżuru: 30.10.2018.

(05.09.2018)
Zaliczenie poprawkowe z panią dr inż. arch. Agnieszką Janowską
Uprzejmie informujemy, że zaliczenie poprawkowe z przedmiotów
prowadzonych przez dr inż. arch. Agnieszkę Janowską
odbędzie się 18.09.2018, o godz. 12:00, w sali 601 (A).

(04.09.2018)
PRACE INŻYNIERSKIE – KOMUNIKAT
Z powodu trwających prac nad wprowadzeniem nowego systemu, kurs E-Moodle dotyczący pracy inżynierskiej zostanie uzupełniony 15 września 2018 r.

(29.08.2018)
Konsultacje z panią mgr inż. Katarzyną Starzecką
“Uprzejmie informujemy, że następne konsultacje prac dyplomowych odbędą się w poniedziałek 3 września godz. 16.30-17.30 pok. 601. Proszę o zapisy elektroniczne.

(28.08.2018)
Dyżury pani dr hab. Hanny Grzeszczuk-Brendel we wrześniu
6.09, godz. 10-11.30, p. 505
10.09, godz. 10-11.30, p. 505
20.09, godz. 9-12. O godz. 9.00 egzamin poprawkowy z teorii i historii sztuki oraz z historii architektury.
26.09, godz. 14-15.30, p. 505
27.09, godz. 14-15.30, p. 505.

(20.06.2018)
Przełożone konsultacje dyplomowe z panią mgr inż. Katarzyną Starzecką
Uprzejmie informujemy, że dzisiejsze (20.06.2018 r.) konsultacje dyplomowe z panią mgr inż. Katarzyną Starzecką zostają przesunięte na jutro (21.06.2018 r.) w godz. 14:00 – 15:00 oraz 16:30 – 18:00.

(19.06.2018)
Prof. dr hab. inż. Oleg Kapliński – odwołane konsultacje w dniu 21.06.2018 r.
Uprzejmie informujemy, że konsultacje z prof. dr hab. inż. O. Kaplińskim w dniu 21.06.2018 nie odbędą się. Profesor zaprasza w piątek (22.06.2018) w godz. 8:00 – 9:30.

(19.06.2018)
INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU DOT. EGZAMINU Z PRZEDMIOTU TEORIA KOMPOZYCJI
Egzamin z przedmiotu Teoria kompozycji dla studentów z grup 1.3, 1.5 i 1.9, odbędzie się we wtorek, 26.06.2018, od godz. 14:00 w sali 106A.
Egzamin z przedmiotu Teoria kompozycji dla studentów pozostałych grup odbędzie się w środę 27.06.2018 od godz. 14:00:
grupy 1.1, 1.4 i 1.10 – sala 104 A;
grupa 1.6 oraz grupa Architecture – sala 106A;
grupy 1.2, 1.7 i 1.8 – sala 107 A.
Egzamin będzie miał formę ustną.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń.
Zakres materiału obowiązujący na egzaminie: tematyka omawiana w trakcie wykładów oraz zagadnienia zawarte w książce „O budowie formy architektonicznej” J. Żórawskiego.
Konspekty wykładów zostały zamieszczone w skrypcie przedmiotu na platformie e-Moodle.
Na egzamin należy przygotować autorską wypowiedź (tekst) na temat wybranego, zrealizowanego ćwiczenia, w odniesieniu do nabytej wiedzy z zakresu teorii kompozycji.
Na egzamin należy przynieść wszystkie wykonane ćwiczenia oraz podpisaną płytę z kompletem prac nagranych w formacie pdf/jpg.

Z poważaniem
dr inż. arch. Agnieszka Janowska

(11.06.2018)
Zmiana dyżuru dra inż. arch. Adama Sinieckiego
Szanowni Państwo,
czwartkowe dyżury (dla studentów oraz koordynatora Erasmus+) zostają przeniesione wyjątkowo w tym tygodniu z dnia 14.06. na środę 13.06.2018 r. Godziny dyżurów pozostają bez zmian.
W dniu 14.06.2018r.(czwartek) dr A. Siniecki będzie nieobecny na Wydziale.

Dear Students,
In this week Adam Siniecki’s office hours are moved from Thursday (14.06.2018) to Wednesday (13.06.2018). Runtime hours remain unchanged.
On Thursday 14.06.2018, Mr. A. Siniecki will be absent from the Faculty.

(11.06.2018)
Nieobecność dra inż. arch. Rafała Graczyka
Uprzejmie informujemy, że w dniach od 11.06.2018 r. do 13.06.2018 r. z powodu nieobecności dra inż. arch. Rafała Graczyka na Uczelni oddanie prac semestralnych łącznie z zaliczeniem przedmiotu zostaje przesunięte na dni 14.06.2018 r., 15.06.2018 r. oraz 18.06.2018 r.
Lipcowy termin złożenia prac zostanie uzgodniony ze starostami grup ćwiczeniowych.

(08.06.2018)
Egzamin z Ruralistyki dla studentów 3 roku
Uprzejmie informujemy, że egzamin z Ruralistyki dla studentów 3 roku (prowadząca zajęcia dr hab. inż. arch. Hanna Michalak) odbędzie się 21.06.2018 r. w godz. 10:00 – 12:00 w sali A bud. C.

(08.06.2018)
Dear Students of the III year (Bachelor, ENG).
Today’s lecture and seminar (Fri, 08-06-2018, 9:30-13:00) with Agnieszka Rumież (MSc) on History of Architecture after II WW are cancelled. Meeting is moved to Tuesday June, 12, 2018, 1 pm, r. 512.

(05.06.2018)
Odrabianie zajęć z Projektowania oświetlenia z grupą 3.1
Uprzejmie informujemy, że odrabiane zajęcia z Projektowania oświetlenia z grupą 3.1 odbędą się dziś (05.06.2018 r.) o godzinie 13:45 w sali 306.

(05.06.2018)
Odwołane zajęcia i konsultacje z dr inż. arch. Anną Sygulską w dniu 05.06.2018 r.
Uprzejmie informujemy, że zajęcia i konsultacje z dr inż. arch. Anną Sygulską w dnu 05.06.2018 r. zostają odwołane.

Canceled classes and consultations with dr inż. arch. Anna Sygulska on 05.06.2018.
We would like to kindly inform you that classes and consultations with dr inż. arch. Anna Sygulska on 5 June 2018 are canceled.

(04.06.2018)
Nieobecność dr inż. arch. Piotra Zierke w dniach 07-11.06.2018 r.
Uprzejmie informujemy, że w dniach od 7 do 11 czerwca br (czwartek i poniedziałek) zajęcia i konsultacje z dr inż. arch. Piotrem Zierke są odwołane.

07-11.06.2018 Absence of PhD arch. Piotr Zierke
We kindly inform that from June 7th to 11th (Thursday and Monday) classes and consultations with PhD arch. Piotr Zierke will be cancelled.

(04.06.2018)
Odwołany wykład Historia Architektury Współczesnej dla studentów 3 roku (prowadzący: dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, prof. nadzw.) w dniu 04.06.2018 r. godz. 11:45 – 13:15.
Uprzejmie informujemy, że wykład Historia Architektury Współczesnej (prowadzący: dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, prof. nadzw.) w dniu 04.06.2018 r. godz. 11:45 – 13:15 zostaje odwołany.

(30.05.2018)
Odwołany dyżur dra inż. arch. Rafała Graczyka w dniu 30.05.2018 r.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.05.2018 dyżur dra inż. arch. Rafała Graczyka został odwołany zgodnie z ustaleniami ze starostami grup ćwiczeniowych.
Zamienny dyżur odbędzie się we wtorek 05.06.2018, w godz. 10:30 – 14:30 w pracowni 402A.

(29.05.2018)
Nieobecność p. dr inż. arch. Marzeny Banach w dniu 29.05.2018 r.
Uprzejmie informujemy, że 29 maja br (wtorek) zajęcia i konsultacje z dr inż. arch. Marzeną Banach są odwołane.

(28.05.2018)
USTALENIA KOŃCOWE ZALICZENIA PRZEDMIOTU TEORIA KOMPOZYCJI W RA 2017/2018:
•WARUNEK ZALICZENIA ĆWICZEŃ – POZYTYWNE OCENY ZE WSZYSTKICH PRAC
•WARUNEK PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU – ZALICZENIE ĆWICZEŃ
•KOŃCOWE ZALICZENIE ĆWICZEŃ ODBĘDZIE SIĘ 14 CZERWCA
•TERMNY POPRAWKOWE DLA ĆWICZEŃ I EGZAMINU WE WRZEŚNIU / SESJA POPRAWKOWA /
•EGZAMIN USTNY / 3 PYTANIA /
•ZAKRES MATERIAŁU DO PRZYGOTOWANIA NA EGZAMIN – WYKŁADY ORAZ „O BUDOWIE FORMY ARCHITEKTONICZNEJ” J. ŻÓRAWSKIEGO
•KONSPEKTY WYKŁADÓW ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE NA PLATFORMIE E – MOODLE
•DODATKOWO NA EGZAMIN NALEŻY PRZYGOTOWAĆ AUTORSKĄ WYPOWIEDŹ (TEKST) NA TEMAT WYBRANEGO, ZREALIZOWANEGO ĆWICZENIA W KONTEŚCIE NABYTEJ WIEDZY Z ZAKRESU TEORII KOMPOZYCJI
•NA EGZAMIN NALEŻY PRZYNIEŚĆ WSZYSTKIE WYKONANE ĆWICZENIA ORAZ PODPISANĄ PŁYTĘ Z KOMPLETEM NAGRANYCH PRAC W FORMACIE PDF/ JPG

(24.05.2018)
Uwaga Studenci grup 2.5 i 2.7!
Szanowni Państwo, z przyczyn ode mnie niezależnych, zmuszona jestem odwołać nasze jutrzejsze spotkanie, zaplanowane na godz. 13:30.
Zajęcia w przyszłym tygodniu odbędą się zgodnie z planem.
Zapraszam również na wtorkowy dyżur, wyjątkowo w godz. 12:00 – 13:00.
dr inż. arch. Agnieszka Janowska

(24.05.2018)
Zmiana terminów zajęć z p. dr hab. inż. arch. Hanną Michalak
Uprzejmie informujemy, że zajęcia Architektura obiektów rekreacyjnych dla grupy 3.3 zostają przełożone z 06.06.2018 r. na poniedziałek 04.06.2018 r. godz. 9:00 – 11:15 w sali 201 bud. C
Zajęcia Projektowanie architektury wiejskiej dla grupy 3.1 zostają przełożone z 06.06.2018 r. na piątek 08.06.2018 r. godz. 10:00 – 12:15 w sali 201 bud.

(24.05.2018)
Egzamin z Geometrii wykreślnej z elementami matematyki 2
Uprzejmie informujemy, że egzamin z Geometrii wykreślnej z elementami matematyki 2 (prowadzący dr Jacek Gruszka) odbędzie się 18.06.2018 r. o godz. 17:00 w sali 053 i 051 Biblioteki Technicznej (Centrum Wykładowe) na ul. Piotrowo.
Egzamin poprawkowy odbędzie się 17.09.2018 r. o godz. 14:00 w sali 205 bud. C na ul. Nieszawskiej.

(24.05.2018)
Konsultacje dyplomowe magisterskie z panem mgr inż. Jerzym Kosmatką.
Informujemy, że konsultacje dyplomowe magisterskie z zakresu projektów instalacyjnych z panem mgr inż. Jerzym Kosmatką będą odbywały się od godziny 15:00 do 16:30 w sali numer 610 (budynek A) w następujące dni:
7.06
14.06
21.06.

(23.05.2018)
Przeniesione zajęcia (Pracownia badawcza) i konsultacje z dr hab. inż. arch. Anną Januchtą-Szostak, prof. nadzw.
Uprzejmie informujemy, że zajęcia (Pracowania badawcza) i konsultacje w dniu 4 czerwca 2018 (poniedziałek) nie odbędą się. Zostały przeniesione na wtorek 5.06.2018 w godzinach: 12:00 – 14:00 (pok 212).

(22.05.2018)
Odwołany wykład TEORIA PODSTAW PROJ. ARCH. Z ELEMENTAMI ERGONOMII z p. dr hab. inż. arch. Maciejem Janowskim w dniu 23.05.2018 o godz. 9:45.
Uprzejmie informujemy, że wykład TEORIA PODSTAW PROJ. ARCH. Z ELEMENTAMI ERGONOMII z p. dr hab. inż. arch. Maciejem Janowskim w dniu 23.05.2018 o godz. 9:45 nie odbędzie się z powodu udziału prowadzącego zajęcia w uroczystości nadania tytułu Doktora Honoris Causa Jensowi Ocksenowi, wybitnemu specjaliście w dziedzinie inżynierii produkcji.

(21.05.2018)
Nieobecność p. dr sztuki Piotra Drozdowicza w dniach 21.05.2018 – 28.05.2018 r.
Uprzejmie informujemy, że p. dr sztuki Piotr Drozdowicz będzie nieobecny na Uczelni w dniach 21.05.2018 – 28.05.2018 r.

(21.05.2018)
Odwołane zajęcia z p. mgr inż. arch. Agnieszką Rumież w dniach 21.05.2018 – 25.05.2018 r.
Uprzejmie informujemy, że wszystkie zajęcia z p. mgr inż. arch. Agnieszką Rumież w dniach 21.05.2018 – 25.05.2018 r. zostają odwołane.

(21.05.2018)
Odwołane zajęcia Podstawy Projektowania Architektonicznego 2 (prowadzący dr hab. inż. arch. Radosław Barek) w dniu 21.05.2018 r.
Uprzejmie informujemy, że zajęcia Podstawy Projektowania Architektonicznego 2 (prowadzący dr hab. inż. arch. Radosław Barek, studenci 2 semestru Architektury, gr. 1.2) w dniu 21.05.2018 r. nie odbędą się i zostaną odrobione w innym terminie.

(17.05.2018)
Zmiana miejsca wykładu z hist. arch. 2 rok
Szanowni Państwo
Ze względu konferencję “Roger Sławski i jego epoka. Budowniczowie niepodległości” w dniu 23.05.2018 w Teatrze Polskim studenci 2 roku I stopnia są zobowiązani wziąć w niej udział w ramach wykładu dr hab. Hanny Grzeszczuk-Brendel z historii architektury, szczególnie w godzinach 10:50-13:20 i 14:15-16:00.
Z poważaniem
dr hab. Hanna Brendel

(17.05.2108)
Godziny dziekańskie w dniu 17.05.2018
Szanowni Państwo
Z uwagi na Dzień Kół Naukowych i Nieszawska BBQ Dziekan Wydziału Architektury Pani dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. nadzw. PP ustanawia godziny dziekańskie w dniu 17.05.2018 r. w godzinach 12:00-15:00

(17.05.2018)
24 maja oraz 1 czerwca 2018 r. dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych
Szanowni Państwo
Z uwagi na Uczelniany Dzień Sportu oraz Festiwal Muzyczny Juwenalia Poznań 2018 JM Rektor Politechniki Poznańskiej ustanawia 24 maja 2018 r. (czwartek) w Uczelni dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Decyzją JM Rektora ustanawia się 1 czerwca 2018 r. (piątek) w Uczelni dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

(17.05.2018)
Odwołane zajęcia z Projektowania Oświetlenia z p. mgr inż. arch. Alicją Witkowską-Włodarczyk w dniach 17 i 18 maja 2018 r.
Uprzejmie informujemy, że dzisiejsze (17.05.2018) i jutrzejsze (18.05.2018) zajęcia z Projektowania Oświetlenia zostają odwołane.
Prowadząca zajęcia (mgr inż. arch. Alicja Witkowska-Włodarczyk) prosi starostów grup o kontakt w celu ustalenia dogodnego dla wszystkich terminu odrabiania zajęć.

(14.05.2018)
Przeniesione zajęcia z 4CW do 1CW w dniu 14.05.2018
Uprzejmie informujemy, że zajęcia odbywające się w sali 4CW (Centrum Wykładowe PP) od godz. 16:50 zostają przeniesione do sali 1CW (Centrum Wykładowe PP).

(14.05.2018)
Przeniesione zajęcia z Innowatyki i Proj. Arch. Wiejskiej
Uprzejmie informuję o przeniesieniu zajęć z PROJ. ARCH. WIEJKIEJ (gr.3,9) i INNOWATYKI (gr. 1.9) z dnia 15.05.2018 na godz. 08:30-12:45 (sala 404 A) w środę (16.05.2018). Dodatkowe konsultacje odbędą się w czwartek 17.05.2018 w sali 202C.
dr. inż. arch. Mo Zhou

(14.05.2018)
Teoria ruralistyki sem. 6 – egzamin.
Dzień dobry, uprzejmie przypominam o zbliżającym się terminie egzaminu z ruralistyki. Na prośbę studentów, egzamin odbędzie się w poniedziałek 21.05.2018, w godz. 8:15-9:45 w salach B i C , w bud. C. Proszę o obecność wszystkich studentów (zgodnie z umową) i przypominam, że potrzebne materiały są dostępne dla Państwa na platformie e-moodle.
Pozdrawiam serdecznie i zapraszam.
dr hab. inż. arch. Hanna Michalak

(11.05.2018)
Wykłady z OPI/EPI (3 rok, studia I stopnia)
Uprzejmie informujemy, że wykłady z OPI/EPI z dnia 17 maja br. zostają przeniesione po części na 7 i 14 czerwca. Zaliczenia przedmiotów odbywają się zgodnie z zapowiedzią i według harmonogramu ustalonego przez panią Starościnę Roku.

(11.05.2018)
Informacja dla studentów 3 semestru II stopnia
Egzamin z przedmiotu Wykłady specjalistyczne odbędzie się 18.06.2018 r. w salach A i B budynku C, o godz. 10:00.
Grupy 2.1 – 2.6 – sala A,
grupy 2.7 – 2.10 oraz grupa Architecture – sala B.

Information for the students of the 3rd semester of the second degree
Exam of the course Thematic Lecture will take place on 18/06/2018 in the A and B rooms of the C building, at 10.00 am.
Groups 2.1 – 2.6 – room A,
groups 2.7 – 2.10 and the Architecture grup – room B.

(09.05.2018)
Students of a II year (Bachelor Level) – English Groups
Students of a II year (Bachelor Level) – English Groups
On Friday (11.05.2018) lecture „History of Architecture” will be canceled.
The lecture will be held on another day after setting it with the group.

(09.05.2018)
Przesunięte zajęcia z Innowatyki (gr. 1.7) w dniu 10.05.2018 r. z p. mgr inż. arch. Agnieszką Kasińską-Andruszkiewicz.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.05.2018 r. z powodu udziału prowadzącej w szkoleniu, zajęcia z Innowatyki z grupą 1.7 (prowadząca mgr inż. arch. Agnieszka Kasińska-Andruszkiewicz) zostają przesunięte na godz. 15:30 – 17:45 w sali 302 bud. A.

(09.05.2018)
Odwołane konsultacje z p. dr inż. arch. Rafałem Graczykiem w dniu 09.05.2018 r.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 09.05.2018 r. (środa), z powodu wyjazdu służbowego, konsultacje z przedmiotu Terenowe Zajęcia Urbanistyczne pod kierunkiem dra inż. arch. Rafała Graczyka, nie odbędą się. Informacja o nowym dniu konsultacji zostanie ogłoszona na stronie wydziału.

(08.05.2018)
Przeniesione zajęcia z sali CW4 do Auli na ul. Strzeleckiej (Wydział Inżynierii Zarządzania) w dniu 07.06.2018 r.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 07.06.2018 r. z powodu IX Gali Logistyki organizowanej przez Wydział Inżynierii Zarządzania zajęcia z sali CW4 w godz. 15:00 – 18:30 zostają przeniesione do Auli na ul. Strzeleckiej 11 (Wydział Inżynierii Zarządzania).

(07.05.2018)
Zastępstwa na zajęciach prowadzonych przez dr inż. arch. Marzenę Banach w terminie 7.05.2018 – 25.05.2018 [dotyczy grup: 3.3; 3.7; 3.9 (I stopień ) oraz 1.1 (II stopień)].
Szanowni Studenci, podczas nieobecności dr inż. arch. Marzeny Banach w terminie 7.05.2018 – 25.05.2018, zajęcia z Państwem poprowadzą:
• projektowanie architektury wiejskiej gr.3.3. – dr inż. arch. Mo Zhou w planowych godzinach
• projektowanie architektury wiejskiej gr.3.7. – dr inż. arch. Dominika Pazder w planowych godzinach
• projektowanie architektury rekreacyjnej gr.3.9. – dr inż. arch. Magdalena Gyurkovich w planowych godzinach
• innowatyka gr.1.1.(II stopień) dr inż. arch. Marcin Giedrowicz w środy, w godz.12.00-14.15, s. 217 C
Serdecznie zapraszamy na zajęcia i liczymy na Państwa obecność.
dr hab. inż. arch. Hanna Michalak

(07.05.2018)
Student announcement for group 1.1 Eng:
Please note that Tuesday classes Fundamentals of Architectural Design taught by Magda Matuszewska are rescheduled to Wednesday (13:30 – 15:45, room 205).
Effective from 07.05.2018 until the end of semester.

(07.05.2018)
Nieobecność p. mgr inż. arch. Ewy Angoneze-Grela w dniach 08.05.2018 – 10.05.2018 r.
Uprzejmie informujemy, że z powodu wyjazdu zajęcia z p. mgr inż. arch. Ewą Angoneze-Grela w dniach 08.05.2018 – 10.05.2018 r. zostają odwołane i będą odpracowane w najbliższym możliwym terminie, który prowadząca zajęcia ustali ze studentami.

(07.05.2018)
ODWOŁANIE ZAJĘĆ DRA ADAMA SINIECKIEGO
Szanowni Państwo,
w związku z wyjazdami służbowymi dra A. Sinieckiego w dniach 08 – 15 maja oraz 25 – 31 maja br. zajęcia dydaktyczne w tych terminach zostają odwołane.
Terminy ich odpracowania zostały ustalone ze starostami poszczególnych grup.

Dear Students,
due to business trips of Dr. A. Siniecki on 08-15’th of May and 25-31’th of May 25-31 classes at these dates are canceled.
The dates of their working out were determined with the leaders of particular groups.

(07.05.2018)
Odwołane zajęcia z p. dr inż. Marią Celińską-Mysław w dniu 08.05.2018 r.
Uprzejmie informujemy, że z powodu choroby jutrzejsze (08.05.2018 r.) zajęcia Organizacja procesu inwestycyjnego dla 3 roku (studia I stopnia, prowadząca: dr inż. Maria Celińska-Mysław) zostają odwołane.

(30.04.2018)
Uwaga studenci III roku!
Przypominamy, iż wykłady z Architektury Energooszczędnej w dniach 10 i 24 maja br.
nie odbędą się – zostały odrobione odpowiednio dn. 05.04. oraz 09.04.2018r
Kolokwium zaliczeniowe z w/w przedmiotu odbędzie się 7 czerwca br wg planu.

Attention English group III year!
We would like to remind you, that the lecture of Energy-Efficient Architecture
on 17.05.2018 is canceled – it has already been held on the 12.04.2018.
The final colloquium is on the 20-th of June 2018, at 9:00 am room 218 building “C”.

(26.04.2018)
Uwaga Studenci grup 1.1, 2.5, 2.7
Uprzejmie informuję, że z powodów zdrowotnych konsultacje i zajęcia w dniu 26.04.2018 r. z dr inż. arch. Agnieszką Janowską zostają odwołane.
Grupę 2.5 i studentów z grupy 2.7, z którymi miałam spotkać się na dyżurze, zapraszam na odrobienie zajęć we wtorek, 08.05.2018 na godz. 15:00 – 17:15, do pok. 610 w bud. A.

dr inż. arch. Agnieszka Janowska

(25.04.2018)
Studenci sem. 3 studia II stopnia
Osoby, które zapisały się na zajęcia z Pracowni badawczo-projektowej prowadzonej przez prof. dra hab. inż. arch. G. Potaeva oraz studenci przygotowujący
pracę dyplomową w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego, proszone są o przybycie w poniedziałek 7 maja, o godz. 11:00 do sali 211, bud. C.

(24.04.2018)
Nieobecność p. dra inż. arch. Bartosza Kaźmierczaka w dniu 25.04.2018 r.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 25.04.2018 r. zajęcia i konsultacje z p. dr inż. arch. Bartoszem Kaźmierczakiem zostają odwołane.

(23.04.2018)
Odrabianie zajęć z Oświetlenia.
Szanowni Studenci,
na prośbę starostów grup 3.7 i 3.8 termin odrabiania zajęć z dnia dzisiejszego zostaje przełożony na dzień 07.05.2018 lub 14.05.2018. Ostateczna data zostanie ustalona ze studentami na piątkowych zajęciach (27.05.2018).

Pozdrawiam
mgr inż. arch. Alicja Witkowska-Włodarczyk

(23.04.2018)
Przeniesione zajęcia z panią dr inż. arch. Joanną Kołatą.
W związku z wyjazdem dr inż. arch. Joanny Kołaty, zajęcia grupy 1.2 z Wzornictwa przemysłowego z dnia 26.04.2018 zostały przeniesione na dzień 24.04.2018 do sali 215 bud C na godzinę 8.45.

(20.04.2018)
Studenci semestru 3 studiów II stopnia – zajęcia z Pracowni badawczo-projektowej.
Uprzejmie informujemy, że zajęcia z Pracowni badawczo-projektowej prowadzone przez dra inż. arch. Shoufang Liu rozpoczną się we wtorek 24 kwietnia o godz. 11:00 w sali 211, bud. C.

(17.04.2018)
Przeniesione zajęcia z p. dr inż. arch. Joanną Kołatą.
W związku z wydarzeniem “Dziewczyny na Politechniki” zajęcia z Wzornictwa przemysłowego dla grupy 1.2 prowadzone przez dr inż. arch. Joannę Kołatę są przeniesione z 19.04.2018 na dzień 17.04.2018 i odbędą się o godzinie 8:45 w sali 215 C.

(17.04.2018)
Odwołane zajęcia z p. dr hab. inż. arch. Piotrem Marciniakiem, prof. nadzw.
Uprzejmie informujemy, że następujące zajęcia zostają odwołane:

Poniedziałek: rok III, godz. 11:45
Wykład z Historii Architektury po II WW
Środa: rok III, godz. 12:30
Grupa Ćwiczeniowa (3.5-3.6)
Seminarium z architektury współczesnej.

(16.04.2018)
Przełożone zajęcia z mgr inż. arch. Agnieszką Kasińską-Andruszkiewicz
Szanowni Państwo
W dniu jutrzejszym 17.04.2018 r. tj. wtorek zajęcia z Innowatyki dla grupy 1.6 oraz z Wystawiennictwa dla grupy 3.4 z p. mgr inż. arch. Agnieszką Kasińską-Andruszkiewicz nie odbędą się. Odrabianie zajęć w piątek 27.04.2018 r., Wystawiennictwo 8:00 – 9:30, Innowatyka 9:35 – 11:50.

(11.04.2018)
Odwołanie dyżurów dra Adama Sinieckiego w dniu 12.04.2018 r.
Szanowni Studenci, uprzejmie informuję, że w dniu 12 kwietnia br. (czwartek) wszystkie moje dyżury zostają odwołane.
Dear Students, I kindly inform you that on April 12 this year (Thursday) all my duties are canceled.

(11.04.2018)
Odwołane zajęcia i konsultacje z dr. hab. inż. arch. Piotrem Marciniakiem prof. nadzw.
Uprzejmie informujemy, że z powodu wyjazdu naukowo-dydaktycznego zajęcia i konsultacje z dr. hab. inż. arch. Piotrem Marciniakiem prof. nadzw.  w dniach 11-21.04.2018 r. zostają odwołane.
We kindly inform you, that all classes and office hours between 11th-21st April 2018 with Assoc. Prof. D.Sc. Ph.D. Arch. Piotr Marciniak are cancelled.

(11.04.2018)
Odwołane zajęcia i konsultacje z mgr inż. arch. Jędrzejem Sucheckim
Uprzejmie informujemy, że z powodu wyjazdu naukowo-dydaktycznego zajęcia i konsultacje z mgr inż. arch. Jędrzejem Sucheckim w dniach 11-21.04.2018 r. zostają odwołane.
We kindly inform you, that all classes and office hours between 11th-21st April 2018 with M. Arch. Jędrzej Suchecki are cancelled.

(09.04.2018)
Odwołane zajęcia z dr inż. arch. Piotrem Zierke
Uprzejmie informujemy, że zajęcia z Projektowania Obiektów Rekreacyjnych z grupami 3.7 i 3.8 10.04.2018 zostają odwołane. Termin odrabiania zajęć zostanie ustalony na najbliższych zajęciach.

(05.04.2018)
Class Reschedule Notice
This is to notify all the students of 1.1 EN: Fundamentals of Architectural Design2 (Tutor: Magda Matuszewska) that the class on 17/4/2018 Tuesday has been cancelled and rescheduled to 18/4/2018 Wednesday as per following details:
1.30pm-3.45pm, room 205A.

(05.04.2018)
Students of a II year (Bachelor Level) – English Groups
Students of a II year (Bachelor Level) – English Groups
On Friday (06.04.2018) lecture „History of Architecture” will be canceled.
The lecture will be held on another day after setting it with the group.

(05.04.2018)
Przeniesione zajęcia grupy 2.3 Projektowanie obiektów usługowych (prowadzący dr hab. inż. arch. Radosław Barek).
Uprzejmie informujemy, że zajęcia grupy 2.3 Projektowanie obiektów usługowych (prowadzący dr hab. inż. arch. Radosław Barek) zostają przeniesione z dnia 05.04.2018 na 06.04.2018 do sali 107 w bud. A, godz. 9:00 – 10:30.

(04.04.2018)
Pracownia badawczo-projektowa dla studentów 3 semestru studiów II stopnia (Architektura)
Uprzejmie informujemy, że zajęcia z Pracowni badawczo-projektowej prowadzone przez prof. Marco Lucchini rozpoczną się w poniedziałek 9 kwietnia o godz. 11:00 w sali 211, bud. C.

(04.04.2018)
Odwołany dyżur p. dr hab. Hanny Grzeszczuk-Brendel w dniu 04.04.2018
Uprzejmie informujemy, że ze powodów rodzinnych dyżur p. dr hab. Hanny Grzeszczuk-Brendel w dniu 04.04.2018 r. zostaje odwołany. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem.

(29.03.2018)
Odwołane zajęcia z p. dr inż. arch. Bartoszem Kaźmierczakiem
Uprzejmie informujemy, że dzisiejsze (29.03.2018) zajęcia z p. dr inż. arch. Bartoszem Kaźmierczakiem zostają odwołane.

(28.03.2018)
Przełożone zajęcia Organizacja procesu inwestycyjnego z p. dr inż. Marią Celińską-Mysław
Uprzejmie informujemy, że dzisiejsze (28.03.2018) zajęcia Organizacja procesu inwestycyjnego z p. dr inż. Marią Celińską-Mysław rozpoczynające się o godz. 11:45 zostają przełożone na 04.04.2018 r.

(26.03.2018)
Dear Students of a I year (Bachelor Level) – English Groups.
Today’s lecture of History of Architecture at 11:30 need to be moved.
As a replacement, you are invited for today’s lecture of Rafi Segal [MIT] at Piotrowo (CW1), 17:00.
Our topics will be continued as scheduled in the plan.

(26.03.2018)
Przeniesione zajęcia z sali 4CW do 1CW
Uprzejmie informujemy, że w dniu 26.03.2018 r. zajęcia w godz. 18:30 – 20:00 zostają przeniesione z sali 4CW do 1CW.
W dniu 27.03.2018 r. zajęcia w godz. 16:30 – 18:15 również zostają przeniesione z sali 4CW do 1CW.

(23.03.2018)
Konsultacje z teorii kompozycji (prowadzący pan dr arch. Tomasz Jastrząb).
Konsultacje z teorii kompozycji dla grup 1.3 i 1.4 (prowadzący dr arch. T. Jastrząb) będą odbywać się w poniedziałki 10.45-11.30 (pok. 604) i 13.30 -14.30 (sala 107).

(23.03.2018)
Odwołane zajęcia z panią mgr inż. arch. Agnieszką Rumież.
Uprzejmie informujemy, że zajęcia z panią mgr inż. arch. Agnieszką Rumież w dniu (23.03.2018) są dowołane.

(22.03.2018)
Od 11:45 godziny rektorskie 11 kwietnia 2018 r. w Aula Magna w Centrum Wykładowym
Uprzejmie informujemy, że decyzją Pana Prorektora ds. kształcenia dr hab. Jacka Goc, prof. nadzw. zostały ustalone w Politechnice Poznańskiej od 11:45 godziny rektorskie w dniu 11 kwietnia 2018 r. (środa) w Auli Magna Centrum Wykładowego z uwagi na wydarzenie „Life is Music” – koncert Kuby Molędy z zespołem dla studentów i pracowników Uczelni, organizowane przez Radę Kół Naukowych Politechniki Poznańskiej.

(22.03.2018)
Odwołane zajęcia z p. dr inż. arch. Rafałem Graczykiem w dniu 22.03.2018 r.
Uprzejmie informujemy, że z powodu wyjazdu służbowego, ćwiczenia prowadzone przez dra inż. arch. Rafała Graczyka w dniu 22.03.2018 (czwartek) nie odbędą się. Zgodnie z ustaleniami ze starostami grup termin odpracowania ćwiczeń zostanie ustalony gremialnie na najbliższych kolejnych ćwiczeniach.

(20.03.2018)
Odwołane zajęcia i konsultacje z panem dr inż. arch. Piotrem Zierke
Uprzejmie informujemy, że z powodu choroby zajęcia i konsultacje z panem dr inż. arch. Piotrem Zierke zostają w bieżącym tygodniu (20.03.2018-23.03.2018) odwołane. Termin odrabiania zajęć zostanie ustalony w czasie najbliższego spotkania ze studentami.

(16.03.2018)
Zajęcia z p. dr hab. inż. arch. Hanną Michalak
Szanowni Państwo, w związku z wyjazdem na kongres do Krakowa, wykład z Teorii ruralistyki w dniu 19.03.2018 nie odbędzie się. Po konsultacjach ze studentami, zapraszam na ten wykład dnia 26.03.2018 w godz. 8:00 – 9:30, w sali C, bud.A (w tym dniu odbędą się dwa wykłady).
Pozdrawiam serdecznie
dr hab. inż. arch. Hanna Michalak

(15.03.2018)
Odwołane zajęcia z panią mgr inż. arch. Alicją Witkowską
Uprzejmie informujemy, że dzisiejsze (15.03.2018) zajęcia z panią mgr inż. arch. Alicją Witkowską z grupą 1.8 i 1.9 z projektowania oświetlenia nie odbędą się, termin odrobienia zajęć zostanie ze studentami ustalany na kolejnych zajęciach 22 marca.

(14.03.2018)
Odwołane zajęcia i konsultacje z panią dr inż. arch. Marzeną Banach.
Uprzejmie informujemy, że w  dniu 15 marca br. (czwartek) zajęcia i konsultacje z panią dr inż. arch. Marzeną Banach nie odbędą się.

(13.03.2018)
Uwaga studenci I stopnia, sem. 6, grupy 3.2. i 3.5., przedmiot: Projektowanie architektury wiejskiej (prowadzący mgr inż. arch. Ewa Krzyżanowska-Walaszczyk).
Uprzejmie informujemy, że zajęcia prowadzone przez panią mgr inż. arch. Ewę Krzyżanowską-Walaszczyk w dniu 16 marca 2018 roku (piątek) nie odbędą się i zostaną odrobione w uzgodnionym terminie.

(12.03.2018)
Odwołany wykład Budownictwo Ogólne 1 z panią mgr inż. Katarzyną Starzecką.
Uprzejmie informujemy, że 13.02.2018 wykład z Budownictwa Ogólnego 1 z panią mgr inż. Katarzyną Starzecką nie odbędzie się.

(12.03.2018)
Odwołany dyżur p. dr hab. Hanny Grzeszczuk-Brendel w dniu 12.03.2018 r.
Uprzejmie informujemy, że z powodu choroby dyżur p. dr hab. Hanny Grzeszczuk-Brednel w dniu 12.03.2018 r. zostaje odwołany.

(09.03.2018)
Dear Students of the Third Year (Bachelor)!
Today’s (Friday) lecture and seminars on History of XX century architecture need to be cancelled.
The meeting will be held on another day after setting it with the group.

Best regards,
Agnieszka Rumież

(08.03.2018)
Przesunięte zajęcia z p. dr hab. inż. arch. Radosławem Barkiem
Uprzejmie informujemy, że zajęcia grupy 2.3 (Projektowanie usługowe 1 – mała usługa) zostają przesunięte z czwartku 8.03, na w piątek (9.03) o godz. 9:30.

(06.03.2018)
Wykład specjalistyczny dla studentów 3 semestru studiów II stopnia
Uprzejmie informujemy, że pierwszy wykład specjalistyczny odbędzie się wyjątkowo we wtorek, w dn. 13.03.2018 r.,
Wykład z dn. 06.03.2018 r. zostaje odwołany.
Następne wykłady odbywać się będą zgodnie z planem we wtorki nieparzyste.

(06.03.2018)
Odwołany wykład z przedmiotu Budownictwo ogólne dla II semestru w dniu 06.03.2018 r.
Uprzejmie informujemy, że z powodu wyjazdu w dniu 06.03.2018 wykład z przedmiotu Budownictwo Ogólne dla II semestru (godz. 17.00) z p. mgr inż. Katarzyną Starzecką nie odbędzie się.
Termin wykładu zostanie ustalony w przyszłym tygodniu.

(05.03.2018)
Przesunięty dyżur p. dra inż. arch. Adama Sinieckiego
Uprzejmie informujemy, że dzisiejszy (05.03.2018) dyżur dra inż. arch. Adama Sinieckiego zostaje wyjątkowo przesunięty na wtorek 06.03.2018 r. na godz. 15:00.

(05.03.2018)
Nieobecność p. mgr inż. arch. Agnieszki Rumież
Uprzejmie informujemy, że dzisiejsze (05.03.2018) zajęcia z p. mgr inż. arch. Agnieszką Rumież nie odbędą się.
Studenci z 2 roku proszeni są o przyjście na odrabianie zajęć dnia 12.03.2018 r. o godz. 9:45.

(02.03.2018)
Nieobecność p. dr hab. Joanny Stefańskiej w dniach 02.03.2018 – 09.03.2018 r.
Uprzejmie informujemy, że z powodu choroby p. dr hab. Joanna Stefańska będzie nieobecna na uczelni w dniach 02.03.2018 – 09.03.2018 r.

(27.02.2018)
Uwaga studenci I semestr, II stopień studiów
Zajęcia terenowe – inwentaryzacja
Jest możliwość wcześniejszego zaliczenia zajęć terenowych-inwentaryzacyjnych na podstawie odbytej praktyki w biurze projektowym.
Niezbędne dokumenty potrzebne do zaliczenia:
1. zaświadczenie o odbytej praktyce inwentaryzacyjnej ( z pieczątką biura ),
2. dokumentacja budowlana inwentaryzowanego budynku w wersji papierowej (rzuty, przekroje, elewacje) w skali 1:100 lub 1:50, złożona do formatu A4; imię i nazwisko studenta wpisane w tabelki dokumentacji, zapis projektu na CD (DWG, PDF),
3. minimalna kubatura budynku 1000 m3 z co najmniej jedną klatką schodową.

NIEPRZEKRACZALNY TERMIN złożenia dokumentów do końca marca 2018

osoba odpowiedzialna za zaliczenie praktyk:
dr inż. arch. Joanna Kaszuba
joanna.kaszuba@put.poznan.pl
pokój 510, budynek A

(26.02.2018)
Nieobecność prof. dr hab. inż. arch. Wojciecha Bonenberga
Uprzejmie informujemy, że w dniu 27.02.2018 r. prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg będzie nieobecny na uczelni.

(26.02.2018)
Nieobecność p. dr hab. inż. arch. Adama Nadolnego
Uprzejmie informujemy, że zajęcia z p. dr hab. inż. arch. Adamem Nadolnym zostają odwołane w terminie 26.02.2018 – 02.03.2018 r.

(26.02.2018)
Ogłoszenie dla studentów II stopnia semestr 3
Zebranie dot. Pracowni badawczo-projektowej odbędzie się w poniedziałek 5 marca 2018 r. o godz. 8:30 w sali A.

(22.02.2018)
Wzornictwo przemysłowe
Uprzejmie informujemy, że zajęcia z Wzornictwa przemysłowego (prowadząca mgr sztuki Katarzyna Dembczyńska) planowane na 2 marca 2018 r. zostają odwołane. Odbędą się 9 marca 2018 r.

(19.02.2018)
Dyżur dra inż. arch. Adama Sinieckiego
Szanowni Państwo,
w związku z pogrzebem prof. L. Zimowskiego mój dzisiejszy dyżur potrwa do godz. 11:00. Dodatkowy dyżur odbędzie się w środę w godz. 10:00 – 12:00.
Studentów zalegających z projektem z Budownictwa ogólnego 4 proszę o pozostawienie prac na moje nazwisko w portierni budynku A.
dr inż. arch. Adam Siniecki

(19.02.2018)
Termin oddania projektów u dra inż. arch. Rafała Graczyka
Termin oddania projektów dla grup II, III roku (1st.) oraz II roku (2st.) prowadzonych przez dra inż. arch. Rafała Graczyka ustala się na dzień 20 luty (wtorek), godz. 11:00 – 13:00 (pok. 402).
dr inż. arch. Rafał Graczyk