Zmiany w Regulaminie konkursów NAGRODA SARP i DYPLOM ROKU

– Zakończenie I Etapu – 29 maja 2020r.

uwaga: Każda z komisji Kwalifikacyjnych Oddziałów SARP określa i ogłasza nieprzekraczalny termin składania prac konkursowych

– Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom Konkursu Dyplom Roku 2020 w Warszawie, w siedzibie SARP – 9 października 2020r. godz.16.00