KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SEMESTRALNĄ IM. PROF. WŁADYSŁAWA CZARNECKIEGO

TERMIN MONTAŻU WYSTAWY KONKURSOWEJ
06.05.2019 – poniedziałek, godz. 12:00

MIEJSCE- HOL I KORYTARZE W BUDYNKU C

Najbliższa, XXXIX edycja konkursu obejmuje projekty semestralne ukończone i ocenione w dwóch ostatnich sesjach zaliczeniowych tj.
w sesji letniej 2018 r. oraz w sesji zimowej 2019 r.
Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem.
W konkursie biorą udział studenci Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej oraz Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Konkurs prowadzony jest w trzech kategoriach:

  • najlepsza praca semestralna w zakresie urbanistyki
  • najlepsza praca semestralna w zakresie architektury
  • najlepsza praca semestralna w zakresie projektowania wnętrz

Zgodnie z regulaminem w I etapie konkursu mogą uczestniczyć wszystkie prace semestralne z zakresu architektury, urbanistyki i projektowania wnętrz, zgłoszone przez studentów które uzyskały zaliczenie w terminie z oceną pozytywną oraz zostały rekomendowane przez prowadzącego przedmiot.
Nie jest wymagana pisemna forma rekomendacji.
Prace muszą być wykonane na sztywnym podkładzie 100/70 w układzie pionowym. Dopuszcza się makiety.
Każda praca winna zawierać następujące informacje:
nazwa uczelni, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe autora (nr telefonu, adres mailowy) imię, nazwisko i tytuł naukowy prowadzącego, przedmiot, semestr i rok studiów, temat pracy. Najlepiej zrobić to w formie naklejki wg wzoru załączonego do regulaminu.

Zgłoszenie pracy do konkursu odbywa się poprzez jej wywieszenie przez autora w ramach otwartej wystawy prac I etapu konkursu. Nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia.

Przygotowanie i opis plansz zgodnie z regulaminem.
Uwaga: autorzy sami (dopuszczalne zastępstwo) zawieszają swoje prace na korytarzach parteru i I piętra budynku „C”, w miejscach wskazanych przez sekretarza. Należy we własnym zakresie przystosować plansze do zawieszenia, przynieść odpowiednie narzędzia (dziurkacz, cienki drut lub spinacze, taśma klejąca itp.)

TERMINARZ:

5 maja (poniedziałek). godz.12 00 – montaż wystawy prac I etapu- otwartego w korytarzach budynku C
(zawieszenie pracy oznacza jej zgłoszenie do konkursu)

Montażem wystawy kieruje sekretarz organizacyjny konkursu z ramienia Wydziału Architektury.
Proszę nie wieszać prac wcześniej- zostaną zdjęte.

  • 7-10 maja 2019 r. – obrady Sądu Konkursowego, kwalifikacja prac do II etapu
  • 27 maja 2019 r. – ustawienie i montaż wystawy / Brama Poznania ICHOT /
  • 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – ogłoszenie wyników konkursu
    i wernisaż wystawy /godz. 18.00/ Brama Poznania ICHOT
  • 4 – 9 czerwca – wystawa pokonkursowa
  • 10 czerwca – likwidacja wystawy, wydawanie prac autorom.

Zachęcam do udziału – dr inż. arch. Waldemar Szeszuła