Zbliżamy się do finału otwartego studenckiego konkursu urbanistycznego na opracowanie projektu konkursowego pt. „Studium funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania terenów starówki Kalisza u zbiegu Prosny i Kanału Rypinkowskiego”.

Konkurs jest realizowany przez Zakład Urbanistyki Instytutu Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa Politechniki Poznańskiej w Poznaniu w porozumieniu z Urzędem Miasta Kalisza i skierowany jest do wszystkich studentów Wydziału Architektury poznańskiej uczelni.

25 czerwca  poznamy  najlepsze koncepcje na zagospodarowanie Złotego Rogu w Kaliszu”

Ze względu na panującą pandemię Konkurs przebiega w nieco innej formule niż dotychczasowe konkursy tego typu. Prace składane będą bowiem jedynie w wersji elektronicznej. Termin nadsyłania prac upływa  18 czerwca o godz. 23:59.

Prace zostaną poddane wstępnej selekcji przez Architektów z Politechniki Poznańskiej, a kompletne prace zostaną zaprezentowane jury konkursowemu, które w dniu 24 czerwca podczas obrad w Kaliszu wybierze najlepsze projekty konkursowe. W skład jury wchodzą przedstawiciele Politechniki Poznańskiej: Dr hab. inż. arch. Robert Ast, profesor PP, jako Przewodniczący, Dr hab. inż. arch. Przemysław Biskupski, Dr inż. arch. Rafał Graczyk oraz Dr inż. arch. Krzysztof Borowski – Sekretarz Konkursu, Kierownik Projektu a także przedstawiciele Miasta: Prezydent Krystian Kinastowki, Agnieszka Wypych – zastępca Naczelnika Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury i Dr Izabela Rącka – zastępca Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji Miasta  Kalisza.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 25 czerwca na stronach internetowych Organizatorów – Miasta Kalisz oraz Politechniki Poznańskiej. W tym dniu zostanie także udostępniona na stronie internetowej Miasta Kalisz wystawa nagrodzonych projektów konkursowych oraz innych wytypowanych przez jury konkursowe prac.

Regulamin Konkursu przewiduje nagrody i wyróżnienia pieniężne dla autorów najlepszych prac, które stanowić będą podstawę do realizacji i przyszłego zagospodarowania Złotego Rogu w Kaliszu.

https://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/znamy-wyniki-konkursu-na-zagospodarowanie-zlotego-rogu,28930