Informacje o konkursie

Konkurs adresowany jest do absolwentów artystycznych szkół wyższych oraz wydziałów architektury szkół wyższych. Oferty konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu należy dostarczyć w terminie do dnia 10 października 2017 roku do godz. 16:00 na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych.