Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłaszają konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego przystanku autobusowego, zlokalizowanego w Łodzi na terenie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Nagrodą główną w konkursie jest 5.000 złotych.

REGULAMIN KONKURSU