Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie pod nazwą “Przystanek – MIELEC”.

Celem konkursu jest opracowanie projektu koncepcyjnego innowacyjnego przystanku komunikacji miejskiej, zlokalizowanego na Placu Armii Krajowej w Mielcu, wpisującego się w istniejącą architekturę.

Szczegółowy Regulamin Konkursu zawarty jest w załączniku do Zarządzenia nr 1018/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 19 października 2017 r.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 1 grudnia 2017 r. o godzinie 15.00 – decyduje data wpływu pracy do organizatora konkursu.

Prace można nadsyłać:

  1. W wersji elektronicznej na adres: sekretariat@um.mielec.pl z dopiskiem „Przystanek – MIELEC”
  2. W wersji drukowanej, z dołączoną obowiązkowo wersja elektroniczną, na adres: Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec, z dopiskiem „Przystanek – MIELEC”

Dla zwycięzcy konkursu przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł.