Informacje o konkursie im. prof. Jana Zachwatowicza