Nawiązując współpracę z organizacją Architektura Bez Barier  – http://www.asfint.org/ firma FINSA  ( http://www.finsa.com/) zorganizowała konkurs dla studentów architektury i ich wykładowców i opiekunów.

Zadanie polega na zaprojektowanie modułu szkoły mobilnej, która będzie mogła być zbudowana w sytuacjach nagłych kataklizmów, klęsk żywiołowych, wybuchu wojny itp.

http://ifa.finsa.com/?lang=pl