Czym było, jest i może być dla Ciebie miasto Poznań?

Odezwa Konkursowa 2021

Konkursy z cyklu „Czym jest dla Ciebie miasto Poznań?” są unikalnym przedsięwzięciem badawczym i społecznym organizowanym od prawie stu lat. Zbierając wypowiedzi różnych osób, które na swoje, odmienne sposoby doświadczają miasta, konkursy wspierają debatę na tematy ważne dla życia w Poznaniu.

Po raz pierwszy, przy okazji PeWuKi, konkurs zorganizował w 1928 r. Florian Znaniecki, dyrektor Polskiego Instytut Socjologicznego, jeden z twórców metody biograficznej w socjologii. W 1964 r. pod egidą Katedry Socjologii UAM badanie powtórzył Janusz Ziółkowski, socjolog miasta i procesów urbanizacji. Trzeci konkurs ogłosili w 1994 r. Ryszard Cichocki i Krzysztof Podemski w imieniu Instytutu Socjologii UAM.

Czwarta edycja konkursu skierowana jest do osób mieszkających w Poznaniu lub związanych z nim (np. mieszkańcy aglomeracji), w różnym wieku, o różnych poglądach i losach życiowych. Wypowiedzi pisemne i mówione (nagrane) zbierane są do 30 czerwca 2021 r. Przewidziano nagrody dla laureatów, a także losowanie nagród wśród wszystkich uczestniczek i uczestników. Pula środków przeznaczonych na konkurs wynosi 17 000 zł. Wybrane i uprzednio zanonimizowane wypowiedzi zostaną, za zgodą autorek i autorów, opublikowane. Wszystkie odpowiedzi są ważne, posłużą do socjologicznych badań nad Poznaniem.

Konkurs w 2021 r. organizuje Wydział Socjologii UAM we współpracy z Miastem Poznań, Fundacją Rozwoju Miasta Poznania i Fundacją Naukową im. Floriana Znanieckiego. Zespół naukowy tworzą: Maciej Frąckowiak i Jacek Kubera (koordynatorzy), Krzysztof Podemski i Marek Ziółkowski (inicjatorzy) oraz Małgorzata Kubacka (sekretarz konkursu). Pomysłodawczynią organizacji obecnej edycji jest Agnieszka Ziółkowska. W zespole projektu działają także Cezary Tyliński (koordynacja promocji) i Anna Wawdysz (współpraca Miasta ze środowiskiem akademickim).

Więcej informacji: w załączonej odezwie konkursowej i na stronie www.czympoznan.pl.