Szanowni Państwo,

Z upoważnienia Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Pana płk. Roberta KUROWSKIEGO, przypominam o zbliżającym się ostatecznym terminie składania wniosków w V Konkursie na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności, który objął Honorowym Patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej DUDA.

Termin składania wniosków upływa 07.07.2017 r. – w tym dniu ewentualne wnioski powinny zostać dostarczone do kancelarii DNiSW.

Z poważaniem,
ppłk mgr inż. Michał LUDAS
starszy specjalista
WNB OKBN DNiSW MON