INFORMACJE

Dodatkowo pod poniższymi linkami znajdują się grafiki, które można wykorzystać w materiale – pochodzą one z serwisu projektu a na nich pokazane są najlepsze zdaniem kuratorów projekty już istniejących kościołów.

LINK 1
LINK 2