Uprzejmie informujemy o ogłoszeniu konkursu na wyłonienie najlepszej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Miejsca Upamiętnienia Ofiar Tragedii Katastrofy Smoleńskiej z dnia 10 kwietnia 2010 roku.

Więcej informacji: strona internetowa Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu https://www.opole.uw.gov.pl