YAC’s new competition_KID’S FACTORY

Międzynarodowy konkursu architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję Centrum Literatury i Języka „Planeta Lem” w dawnym Składzie Solnym na Zabłociu.

Konkursy o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju

Oferta na wykonanie opracowania pt.: Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania terenów przyległych do trasy tramwajowej na Gocław w rejonie Kanału Wystawowego

V Konkurs na najlepszą pracę badawczą i wdrożeniową z zakresu obronności

Konkurs na wyłonienie najlepszej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Miejsca Upamiętnienia Ofiar Tragedii Katastrofy Smoleńskiej

Otwarty konkurs na projekt kościoła we Wrocławiu z pulą nagród 150 000 zł

Wienerberger Brick Award 2017 oficjalnie rozpoczęty