Wydział Architektury

ul. Jacka Rychlewskiego 2
61-131 Poznań

______________________________________________

Dziekanat
ul. Jacka Rychlewskiego 2
61-131 Poznań
Telefon podstawowy: 61-665-3255
Adres e-mail: office_darf@put.poznan.pl

Jeżeli jesteś studentem WAPP prosimy o kontaktowanie się z Dziekanatem wyłącznie z adresów z domeny student.put.poznan.pl.

 

Jeżeli nie jesteś studentem WAPP, uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) udzielamy odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera następujące dane:

Treść pytania: (określenie przedmiotu sprawy),
Imię i Nazwisko
osoby kierującej zapytanie,
Adres
(kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu).

______________________________________________

Biblioteka:
ul. Jacka Rychlewskiego 2
61-131 Poznań
Telefon: 61-665-3257

______________________________________________

Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa
ul. Jacka Rychlewskiego 2
61-131 Poznań
Telefon podstawowy: 61-665-3305
e-mail: office_iau@put.poznan.pl

______________________________________________

Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego
ul. Jacka Rychlewskiego 2
61-131 Poznań
Telefon podstawowy: 61-665-3260
e-mail: officeiapp@put.poznan.pl

______________________________________________

Instytut Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego
ul. Jacka Rychlewskiego 2
61-131 Poznań
Telefon podstawowy: 61-665-3260
e-mail: officeiapp@put.poznan.pl

______________________________________________

Biblioteka: