Szanowni Studenci,

program Erasmus+ Internship jest dedykowany studentom, którzy zainteresowani są odbyciem praktyk/stażów w zagranicznych pracowniach architektonicznych w ramach międzynarodowej wymiany studentów.
Więcej informacji nt. programu znajdą Państwo na stronie:

Praktyki w ramach programu Erasmus+

Rekrutacja do programu odbywa się w sposób ciągły w Dziale Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej PP. Do wydziałowego koordynatora (dr A. Siniecki) należy przyjść dopiero z podpisanym LA (podpis studenta i przedstawiciela biura arch.).
Jednocześnie informujemy, że Wydział Architektury nie wyraża zgody na odbywanie praktyk w okresie zajęć dydaktycznych.

Uprzejmie przypominam, że rekrutacja na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus + na staż/praktykę w zagranicznym przedsiębiorstwie są organizowane na poziomie centralnym uczelni, czyli bezpośrednio przez Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej.

Informacje na Uczelnianej Stronie Internetowej o programie Erasmus + znajdują się pod adresem:
http://info.put.poznan.pl/erasmus

Poniżej publikowane będą oferty otrzymane od zagranicznych pracowni architektonicznych:

[09.04.2018]:

Szanowni Państwo,
hiszpańska pracownia “C R E A M Arquitectura” (Barcelona) za pośrednictwem Działu Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej PP przesłała propozycję stażów (3-6 miesięcznych) dla studentów Wydziału Architektury PP.
Nie otrzymaliśmy żadnych dodatkowych informacji, dlatego proszę kontaktować się bezpośrednio z przedstawicielem biura:

Angel Cerezo Cerezo
Partner, M.Arch.
tel.: +34 699.816.093
e-mail: acc@creamestudio.com