Jeszcze raz gratulujemy wyjazdu na prestiżowe stypendium zagraniczne! Jako przedstawiciele Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, jesteśmy dumni i szczęśliwi, że nasi Studenci wyjeżdżają za granicę tak często i chętnie. Ponadto otrzymujemy wyraźne sygnały, że jesteście Państwo bardzo doceniani przez międzynarodowe środowisko architektoniczne i akademickie.

 1. Uprzejmie prosimy o upewnienie się, że zostali Państwo nominowani do odpowiednich uczelni oraz na odpowiedni okres/semestr. Ewentualne niezgodności proszę wyjaśniać z Koordynatorem Wydziałowym lub w Dziale Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej P.P.
 2. Przypominamy, że nominacja ze strony Politechniki Poznańskiej nie stanowi gwarancji wyjazdu za granicę w przyszłym roku akademickim.
 3. Przypominamy, że student musi sam sprawdzić wymagania uczelni zagranicznej, przygotować odpowiednie dokumenty i przesłać je do uczelni.
 4. Po przyjeździe do uczelni zagranicznej należy sprawdzić, czy wybrane przez Państwa przedmioty i wpisane w formularzu Learning Agreement – Before the Mobility są zgodne z aktualnym planem zajęć.
 5. W przypadku:

– zmian przedmiotów przez uczelnię zagraniczną (także nazw przedmiotów),
– zmian ilości punktów ECTS przyporządkowanych poszczególnym przedmiotom,
– gdy przedmiot nie jest dostępny w wybranym języku,
– gdy wybrane przedmioty odbywają się w tym samym czasie,
– zmian przedmiotów wynikających z własnych preferencji,
– lub w innych przypadkach, gdy są Państwo zmuszeni do zmiany przedmiotów,

należy w ciągu pierwszego miesiąca pobytu wypełnić formularz Learning Agreement tylko w części – “During the Mobility”, a następnie wysłać jego skan do koordynatora Erasmus+ Wydziału Architektury P.P. na adres erasmus.wa@put.poznan.pl .

Wypełniając dokument proszę pamiętać o:

 1. a) wpisaniu swojego imienia i nazwiska w nagłówku,
 2. b) o podpisaniu się pod tabelą ze zmienionymi przedmiotami,
 3. c) wyraźnym zaznaczeniu przedmiotów, które chcą Państwo usunąć i dodać odpowiednio w rubrykach Deleted Component i Added Component,
 4. d) podaniu przyczyny zmiany przedmiotu w rubryce Reason for Change,
 5. e) podaniu liczby ECTS zarówno przedmiotów, które chcą Państwo usunąć jak i dodać. Przy okazji przypominamy, że musicie Państwo uzyskać za granicą co najmniej 30 ECTS z przedmiotów kierunkowych (co oczywiście oznacza, że można więcej!).
 6. f) dodaniu do maila pliku z opisem wszystkich przedmiotów, które będą Państwo ostatecznie studiować, a także analogicznym opisem przedmiotów, które chcą Państwo usunąć. Opis ten powinien być w języku polskim i być bardzo zwięzły. Zawierać powinien podstawowe informacje o treściach kształcenia, formie zajęć i efektach kształcenia danego modułu.

Przypominamy, że studenci wyjeżdżający na 5 semestr I stopnia studiów muszą wybrać przedmiot odpowiadający naszym zajęciom z “Projektowania Obiektów Mieszkaniowych 2” (Projektowanie Budynków Mieszkalnych Wielorodzinnych).

 Przedmioty językowe, zajęcia z zakresu inkulturacji oraz interdyscyplinarne mogą być wpisane do Learning Agreement jedynie jako punkty ponad podstawową pulę 30 ECTS.

Podpisany przez wydziałowego koordynatora dokument zostanie przesłany do podpisu do Działu Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej, a następnie jego skan zostanie odesłany przez DEUiM do Państwa na podany w czasie rekrutacji adres mailowy.

 1. Proszę pamiętać, że przedmioty wybrane w formularzu Learning Agreement w części Before the Mobility i During the Mobility będą podstawą do rozliczenia Państwa wyjazdu przez koordynatora wydziałowego Erasmus+ i MUSZĄ być tymi samymi przedmiotami, które pojawią się na dokumencie z uzyskanymi podczas wyjazdu ocenami – Transcript of Records.
 2. Przypominamy także, że celem wymiany Erasmus+ jest studiowanie przedmiotów danego semestru, które są w curriculum na uczelni macierzystej, a mają być realizowane na uczelni zagranicznej. Dlatego intencją wszystkich stron powinno być uzyskanie, w miarę możliwości, jak największej zgodności w tym względzie, bez utraty zalecanej przez program elastyczności.
 3. W sytuacji  gdy planują Państwo studiowanie na uczelni partnerskiej cały rok, formularz During the Mobility będą Państwo przesyłać dwukrotnie (na początku semestru zimowego oraz na początku semestru letniego).

Z życzeniami wielu sukcesów i wspaniałych międzynarodowych doświadczeń.

Koordynatorzy Wydziałowi