Kto może wziąć udział w rekrutacji do programu Erasmus+?

– Studenci I stopnia – studenci kończący w czasie rekrutacji 3 semestr (wyjazd dotyczy 5 lub 6 semestru studiów I stopnia),

– Studenci II stopnia – studenci kończący 7 semestr I stopnia (wyjazd dotyczy jedynie 2 semestru studiów II stopnia)

UWAGA!!! W rekrutacji brać udział mogą także osoby, które jeszcze nie są studentami Wydziału Architektury P.P., ale planują rekrutację na II stopień studiów magisterskich.

Proces rekrutacji:

 1. Application Form

Wypełnienie formularza aplikacyjnego (Application Form) i Zgody na przetwarzanie danych osobowych studenta dostępnych na stronie wydziałowej programu Erasmus+ oraz złożenie go w dziekanacie W.A. P.P. zgodnie z terminami ogłoszonymi na stronie wydziałowej programu Erasmus+ w zakładce Harmonogram.

 1. Ogłoszenie listy rankingowej w terminie ogłoszonym na stronie wydziałowej programu Erasmus+ w zakładce Harmonogram.
 2. Ogłoszenie listy rekrutacyjnej z nominacjami na uczelnie zagraniczne w terminie ogłoszonym na stronie wydziałowej programu Erasmus+ w zakładce Harmonogram.
 3. Oświadczenie

Podpisanie przez studentów Oświadczenia o chęci wykorzystania miejsca i zgodzie na warunki wymiany studenckiej, a następnie złożenie go w miejscu i terminie ogłoszonym na stronie wydziałowej programu Erasmus+ w zakładce Harmonogram.

 1. Learning Agreement [LA]

Skompletowanie wszelkich dokumentów aplikacyjnych wymaganych przez uczelnię zagraniczną w tym umowy na kształcenie – Learning Agreement [LA], oraz złożenie 3 kompletów dokumentów u koordynatorów wydziałowych w terminie ogłoszonym na stronie wydziałowej programu Erasmus+ w zakładce Harmonogram.

UWAGA!!! Studenci są zobowiązani upewnić się, czy i które zajęcia na uczelni zagranicznej będą odbywały się w wybranym przez studenta języku.

UWAGA!!! Studenci I stopnia wyjeżdżający na 5 semestr muszą uwzględnić przy wyborze przedmiotów wpisanych do Learning Agreement odpowiednik przedmiotu „Projektowanie architektoniczne obiektów mieszkaniowych 2”.

 1. Odbiór jednego kompletu podpisanych dokumentów w Dziale Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej na Wildzie w terminie ogłoszonymi na stronie wydziałowej programu Erasmus+ w zakładce Harmonogram.
 2. Po otrzymaniu maila z Działu Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej z nominacją na uczelnię zagraniczną sprawdzenie, czy informacje zawarte w mailu nominacyjnym dotyczące osoby aplikującej i kierunku wyjazdu, a także wybranego semestru studiów są prawidłowe.
 3. Wysłanie przez zakwalifikowanego studenta dokumentów aplikacyjnych do uczelni zagranicznej w oparciu o zasady i terminy ustalone przez zagraniczną uczelnię.

 

KRYTERIA REKRUTACYJNE

Studenci I stopnia:

– średnia za studia za pierwszy rok nie mniejsza niż 3,75,

– punkty dodatkowe*

Studenci II stopnia:

– średnia za dwa ostatnie semestry studiów pierwszego stopnia nie mniejsza niż 3,75,

– punkty dodatkowe*

UWAGA!!! Nie ma możliwości udziału w programie Erasmus+ studentów, którym brakuje nawet niewielka ilość punktów do średniej 3,75.

* Punkty dodatkowe:

Punkty dodatkowe stanowią gratyfikację za aktywność ponadprogramową studentów:

 1. Punkty dodatkowe za wyróżniające umiejętności językowe (maksymalnie 0,05 pkt doliczanych do średniej studenta):

– certyfikowana znajomość języka obcego (nie musi to być język kraju, do którego student planuje wyjechać),

–  punkty doliczane są jedynie za złożenie podczas rekrutacji certyfikatu rozpoznawalnego międzynarodowo,

 1. Punkty dodatkowe za działalność społeczną (maksymalnie 0,05 pkt doliczanych do średniej studenta):

– udokumentowana działalność na rzecz społeczności wydziałowej lub politechnicznej, np. aktywny członek samorządu studenckiego, ESN, itp.

– wolontariat w instytucjach pozauczelnianych.

 1. Punkty dodatkowe za działalność naukową lub sportową (maksymalnie 0,05 pkt doliczanych do średniej studenta):

– osiągnięcia w konkursach architektonicznych i planistycznych,

– udokumentowana działalność w kołach naukowych lub działalność naukowa niezrzeszona,

– osiągnięcia sportowe w klubach Politechniki Poznańskiej.

Podsumowując łącznie student może otrzymać maks. 0,15 punktu za aktywność ponadprogramową, które są następnie doliczane do jego średniej ze studiów.

 

SPOSÓB PRZYDZIELANIA MIEJSCA STUDENTOM:

– Na podstawie średniej, oraz otrzymanych punktów dodatkowej układana jest lista rankingowa w której pierwszeństwo otrzymują studenci z najwyższą sumą średniej ze studiów oraz punktów dodatkowych.

– Na podstawie miejsca na liście rankingowej oraz wskazanych przez studentów preferencji dotyczących uczelni zagranicznych ustalane są przydziały poszczególnych studentów do uczelni zagranicznych.

UWAGA!!! Zdarzają się sytuacje, że studenci będący niżej na liście otrzymują nominacje do uczelni, które nie były wymienione w ich preferencjach.

 

FAQ

 1. Czy studenci pierwszego roku mogą uczestniczyć w rekrutacji na wyjazd w ramach programu Erasmus+?

Nie. Zgodnie z polityką władz Wydziału Architektury PP studenci mogą wyjeżdżać na semestry 5 i 6 pierwszego stopnia studiów stacjonarnych oraz 2 semestru studiów drugiego stopnia. Do obliczania średniej są ponadto wykorzystywane oceny z dwóch zakończonych semestrów a więc tym bardziej dotyczy to już studentów 2 roku.

 1. Posiadam certyfikat językowy wydany kilka lat temu. Czy taki dokument jest uznawany podczas procesu kwalifikującego?

Certyfikat językowy zwykle nie traci na ważności, więc uznawane będą certyfikaty językowe wydane także kilka lat temu.

 1. Czy podczas rekrutacji uznawane będą zaświadczenia o wolontariacie wydane kilka lat temu?

Uznawane będą tylko aktualne zaświadczenia o wolontariacie, które zostały wydane nie wcześniej niż rok od daty złożenia wniosku.

 1. Jak powinien wyglądać dokument potwierdzający mój udział w zawodach sportowych, czy może to być dokument podpisany przez mojego trenera czy specjalny od dyrektora sportu?

Bardzo proszę złożyć dokument z pieczątką osoby, która się pod nim podpisuje. Może to być trener lub inna osoba, która może poświadczyć udział w zawodach sportowych.

 1. Mam pytanie dotyczące zgodności punktów ECTS i przedmiotów. Bardzo trudne jest znalezienie informacji na temat zgodności przedmiotów wybranego uniwersytetu z przedmiotami na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Gdzie należy szukać tych informacji?

W celu znalezienia odpowiednich informacji dot. przedmiotów (i punktów ECTS) proszę skontaktować się z miejscowym koordynatorem programu Erasmus+. Można także spróbować skontaktować się ze studentami, którzy obecnie przebywają na wymianie w mieście, do którego chce Pan wyjechać.

 1. W tabelce z uczelniami uniwersytet w Mantovie jest podpisany jako “politecnico di Milano”, a kierunek studiów na tym uniwersytecie to Regional planning. Czy są to faktyczne dane? Wygląda mi to na błąd, a interesuje mnie to miasto.

Politecnico de Milano ma swój oddział pozamiejscowy w Mantovie, który oferuje naszym studentom kierunek Regional Planning. To nie jest błąd.

 1. Gdzie znajduje się aktualna lista umów z uczelniami zagranicznymi na wyjazdy w ramach programu Erasmus+?

Aktualne listy umów z uczelniami zagranicznymi na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ są zwykle umieszczane pod następującym linkiem:

https://www.put.poznan.pl/pl/wyjazdy-na-studia-w-ramach-programu-erasmus/umowy-w-ramach-programu-erasmus   

 1. Zwracam się z pytaniem, jak powinno wyglądać podanie zmieniające moją nominację na inną uczelnię?

Należy wypełnić oświadczenie o zamianie uczelni z inną osobą. Na dole oświadczenia znajduje się miejsce na podpis osoby, która oddaje/przekazuje swoją nominację Pani. W przypadku zamiany miejscami, Pani również powinna podpisać się na jej oświadczeniu.

 1. Nastąpiła pomyłka, ponieważ została mi przydzielona uczelnia, której nie napisałam w żadnym z trzech wyborów. Proszę o informacje.

Przydział studentów do uczelni zagranicznych odbywa się na podstawie listy rankingowej.
Niestety trzy wybrane przez Panią uczelnie cieszyły się dużym zainteresowaniem i zostały “zajęte” przez osoby z wyższym wynikiem rankingowym. Komisja postanowiła zaproponować inną uczelnię mając nadzieję, że spotka się to z Pani zainteresowaniem.
W przypadku braku akceptacji, może Pani spróbować wymienić się miejscem z innym studentem, biorącym udział w programie.

 1. Czy w Application Form w miejscu First Name(s) umieszczamy tylko nazwisko, a w Second Name(s) kreskę jeśli nie posiadamy drugiego nazwiska?

W rubryce “Last name” – należy podać swoje nazwisko, natomiast w rubryce “First name” – swoje imię / imiona.

 1. Czy w rubryce o braniu wcześniej udziału w programie zaznaczamy kółeczkiem że nie braliśmy udziału, czy podkreśleniem, czy skreśleniem odpowiedzi tak?

Odpowiedź na pytanie dot. wcześniejszego udziału w programie Erasmus+ proszę zaznaczyć w dowolny, ale jednoznaczny sposób.

 1. Jeśli wymagane jest zaliczenie w ramach Erasmusa na poziomie Bsc przedmiotu dotyczącego projektowania architektury mieszkaniowej wielorodzinnej, a na interesującej nas uczelni jest ona na 6 semestrze to czy można wtedy aplikować na daną uczelnię na semestr letni czy na semestrze letnim jest już wymagane zaliczenie innego przedmiotu?

Pani Dziekan wprowadziła jedynie wymóg dot. zaliczenia kursu tożsamego z naszym przedmiotem “Projektowanie architektoniczne obiektów mieszkaniowych 2”.
Tak więc, osoby wyjeżdżające:

– tylko na 5 semestr – muszą zaliczyć ten przedmiot na uczelni goszczącej;

– na 5 i 6 semestr (cały rok) – mogą zaliczyć go na semestrze zimowym lub letnim;

– tylko na 6 semestr – zaliczają ten przedmiot na WAPP. Wybór przedmiotów jest dowolny, pod warunkiem pokrycia 60% naszego programu studiów.