Harmonogram rekrutacji na wyjazd w roku akad. 2019/2020
2018.12.19 – Spotkanie informacyjne o godz. 16:30
2019.01.14 – Termin ostateczny składania formularzy zgłoszeniowych [AF] w Dziekanacie WAPP (w godzinach przyjmowania studentów)
2019.01.18 – Ogłoszenie listy rekrutacyjnej (rankingowej).
2019.01.22 – Spotkanie organizacyjne
2019.01.24 – Termin składania oświadczeń o chęci wykorzystania miejsca i zgodzie na warunki wymiany studenckiej (w biurze Koordynatorów, pok. 216C, godz. 10:00 – 11:30).
2019.03.21 – Składanie trzech kompletów LA u koordynatorów wydziałowych (w biurze Koordynatorów, pok. 216C).