Uprzejmie witamy wszystkich

zainteresowanych mobilnością!

Program Erasmus+ jest kontynuacją programu Lifelong Learning Programme ERASMUS (lata 1987-2013).

Oficjalnie rozpoczął się w roku 2014 i zintegrował w sobie kilka równolegle funkcjonujących uprzednio programów unijnych związanych z mobilnością ludzi na różnym etapie procesu edukacji.

Politechnika Poznańska jest uczestnikiem programu Erasmus+.

Wydział Architektury dysponuje szeroką ofertą uczelni partnerskich, z którymi obowiązuje aktualna umowa bilateralna, która zawiera zarówno regulacje wymiany w zakresie wyjazdu na studia w zagranicznym ośrodku akademickim (zarówno na poziomie I, II i III stopnia studiów), jak również wyjazdów dedykowanych dla kadry akademickiej, a także wyjazdy szkoleniowe.

Oprócz wyjazdów na studia, możliwe jest skorzystanie ze stypendium na praktyki w zagranicznym ośrodku bezpośrednio związanym z kierunkiem studiów.

___________________________________________

Konsultacje Erasmus + w semestrze zimowym 2019/2020:

studenci zagraniczni, praktyki [dr inż. arch. Adam Siniecki]:
piątki, godz. 12:00-13:30, 

studenci PP – pok. 109 budynek WAWIZ ul. Prof. Jacka Rychlewskiego 2
mgr inż. arch. Agnieszka Kasińska-Andruszkiewicz: środy, godz. 14:15 – 15:15,

mgr inż. arch. Izabela Piklikiewicz-Kęsicka: wtorki, godz. 13:00 – 15:00,

___________________________________________

Opiekę nad programem Erasmus+ na szczeblu Wydziału Architektury sprawuje obecnie troje koordynatorów:

dr inż. arch. Adam Siniecki
[obsługa studentów zagranicznych, rekrutacja, aplikacja]
[obsługa studentów PP dot. praktyk w ramach Erasmus+ Internship]

mgr inż. arch. Agnieszka Kasińska-Andruszkiewicz
mgr inż. arch. Izabela Piklikiewicz-Kęsicka
[obsługa studentów PP (bez praktyk), rekrutacja, aplikacja]

Kontakt z koordynatorami możliwy jest wyłącznie na wyznaczonych dyżurach.

Ponadto studenci, którzy przebywają na wyjeździe zagranicznym są pod stałą opieką administracyjną pracowników dziekanatu.

Kontakt mailowy dla studentów przebywających za granicą możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem studenckiego maila z domeny student.put.poznan.pl wyłącznie na adres:

erasmus.wa@put.poznan.pl

___________________________________________

Opieka formalna nad programem Erasmus+ na Politechnice Poznańskiej:

Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej

Informacje o programie można sprawdzić na stronie internetowej:

http://info.put.poznan.pl/erasmus

Ponadto możliwy jest kontakt telefoniczny:

+48 61 665 35 44

oraz kontakt mailowy:

erasmus@put.poznan.pl i

magdalena.zawirska-wolniewicz@put.poznan.pl

Więcej informacji o programie Erasmus+:

INFORMATOR [pl]

INFORMATOR [eng]

A także na stronie internetowej:

http://erasmusplus.org.pl/

___________________________________________

Szczegółowe informacje o wyjazdach na studia [WA]:

REKRUTACJA

Lista umów bilateralnych na rok 2016/2017 [PP]:

UMOWY

Informacje o praktykach:

PRAKTYKI

___________________________________________

WAŻNE!

Aktualne informacje o konsultacjach na WA należy sprawdzać na stronie głównej WA